|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Документите на ДС влизат в световния научен оборот със споразумение между Харвардския университет и комисията по досиетата ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 07 Октомври 2013 16:53

alt

Докато в България управляващата БСП се опитва отново за затвори досиетата на тоталитарните комунистически служби в разузнаването, комисията по досиетата подписа споразумение за сътрудничество с най-старото висше учебно заведение в САЩ – университета Харвард (1636) в гр. Кеймбридж, щата Масачузетс.

Според споразумението документите на комунистическите тоталитарни служби ще влязат в световния научния оборот, съобщиха пред сайта desebg.com от независимия държавен орган.

Подписи под споразумението са поставили проф. Марк Креймър, директор на Центъра за изследване на Студената война към Харвардския университет и председателят на комисията Евтим Костадинов.

Споразумението е безпрецедентно, тъй като то е първото по рода си, сключвано от комисията с чуждестранен университет от такава световна величина. Досега комисията има подписани двустранни споразумения със сродни институции от Европейската мрежа на комисиите, натоварени с разкриването на документите на тоталитарните комунистически служби в страни, принадлежали към бившия Източен блок.

Комисията и Харвардският университет вече участваха в една съвместна инициатива като съорганизатори на проведената през ноември 2012 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” конференция за съдбата на евреите в годините на Холокоста и Студената война.

Основна цел на споразумението е осъществяването на съвместна дейност по изследването на документите за Студената война и комунистическото управление на България в периода (1944 – 1989 г.), съхранявани в централизирания архив на комисията. Тази цел включва и въвеждане в научно обръщение на това наследство, а така също и популяризирането и използването му за образователни цели.

Предвидени са разнообразни научноизследователски, образователни, популяризаторски и административни дейности, свързани с изследването, обработката,  дигитализацията и популяризацията на документалното наследство, което е в разпореждане на комисията.

Специално място в тези дейности заема използването на експертния, образователен и изследователски потенциал на Центъра и международните му контакти за запознаването на студентите и преподавателите от Харвардския университет и други университети от САЩ и света с богатия документален архив на комисията и неговото използване при разработването на магистърски тези, докторантски дисертации, хабилитационни монографии и други изследвания, особено посредством предоставяне на достъп до тези документи.

Дигитализирането на архива на бившите комунистически тоталитарни служби в България заема важно място в споразумението. И двете страни споделят разбирането, че това именно е най-точният подход към съхраняването на документалното наследство, неговото използване за научни и образователни цели и популяризирането му сред широката общественост в България и САЩ посредством свободен достъп при спазването на законовите процедури, отнасящи се до този вид архивна документация.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов