|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата даде директен онлайн достъп до описите на комунистическите тоталитарни служби ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 16 Юли 2013 11:20

alt

Комисията по досиетата даде директен онлайн достъп до справочния апарат за архивите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

На сайта на независимия държавен орган е създадена специална рубрика „Описи на документи”, в която изследователите и гражданите могат директно да ползват справочния апарат за документите на комунистическите тоталитарни служби. Досега този достъп беше възможен единствено от компютър в читалнята на самата комисия.

Така 24 след промените всеки човек в страната или в чужбина чрез интернет може да „потъне” в десетките описи с архивни материали на ДС и военното разузнаване от времето на комунистическия режим, предварително да се ориентира в това архивно наследство или да прави справки в тях.

„Целта ни е да дадем максимално бърз достъп до архивните документи на граждани и изследователи,на всички, за които тези архиви представляват интерес. В комисията сме убедени, че директният достъп до описите от справочния апарат ще облекчи много работата с архивите на ДС и военното разузнаване преди 1991 г.”, заяви пред desebg.com председателят на комисията по досиетата Евтим Костадинов. Той отбеляза, че новата форма на достъп до описите е в резултат на порасналия административен капацитет и технически възможности на комисията. По думите на Костадинов комисията ще продължи да качва още описи на документи, освен тези, които сега са качени, до пълното публикуване на всички описи онлайн.  В момента приоритет е даден на описите, към които гражданите и изследователите са проявявали най-голям интерес през последните няколко години.

В рубриката „Описи на документи” към днешна дата могат да бъдат открити следните описи на документи в Централизирания архив на комисията от служебния и партийния архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА:

  • документи от МВР (тук са едни от най-обемните описи на архивните документи от различните структури и управления на ДС в периода 9 септември 1944 г. – юли 1991 г.);
  • документи от Областните дирекции на МВР (описи за документите на Държавна сигурност от бившите Окръжни управления на МВР);
  • документи от Националната разузнавателна служба (бившето Първо главно управление на ДС);
  • документи от служба „Военна информация” (бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб на Българската народна армия);
  • документи от Националната следствена служба (бившето Главно следствено управление на МВР);
  • документи от Национална служба „Охрана” (бившето Пето управление на ДС – Управление за безопасност и охрана, УБО);
  • документи от служба „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” (бившето Трето управление на ДС – военно контраразузнаване).

Прекият достъп до справочния апарат е второто сериозно нововъведение, което комисията по досиетата прави през 2013 г. През месец април тази година в централната сграда на независимия държавен орган на ул. „Врабча” 1 в столицата беше открита нова читалня, която облекчи възможността за работа с архивите.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов