|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Пълен списък с решенията на комисията по досиетата през 2012 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Събота, 19 Януари 2013 11:17

alt

Сайтът desebg.com ви предлага списък на всички решения на комисията по досиетата за обявяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, оповестени през 2012 г.

Списъкът улеснява желаещите да извършат справки или да потърсят конкретна информация в съответно решение. Той е съставен хронологично по реда на обявените решения. В него е посочена съответната проверена институция, номера на решението и датата, на която то е взето. С кликване върху линка на всяко едно решение можете да го изтеглите в pdf-формат в неговата оригинална форма, публикувана от комисията.

От решение №25 надолу в представения списък комисията по досиетата заседава в състава, избран от Народното събрание за втория й 5-годишен мандат.

 От всички информационни източници в България единствено сайтът desebg.com предлага решенията на комисията, систематизирани по години. На страницата на комисията в интернет (http://www.comdos.bg/) могат да бъдат намерени всички отделни решения по хронология). Сайтът desebg.com предлага и пълен списък на решенията на комисията за 2011 г. В момента се обработват решенията за предходните години (2007-2010).


Списък на решенията на комисията за обявяване на принадлежност през 2012 г.

 

1.    Министерството на образованието, младежта и науката – решение №296 от 12 януари 2012 г.
2.    Агенция по заетостта – решение №297 от 12 януари 2012 г.
3.    Българска православна църква (патриарх и митрополити) – решение №298 от 17 януари 2012 г.
4.    Мюсюлманско изповедание (главен мюфтия и членове на Висшия мюсюлмански съвет) – решение №299 от 17 януари 2012 г.
5.    Католическата църква в България – решение №300 от 17 януари 2012 г.
6.    Министерски съвет (администрация) – решение №301 от 23 януари 2012 г.
7.    Кандидати за общински съветници в област Бургас (местни избори октомври 2011 г.) – решение №305 от 31 януари 2012 г.
8.    Арменската Апостолическа Православна църква в България – решение №306 от 7 февруари 2012 г.
9.    Кандидати за общински съветници в област Стара Загора (местни избори октомври 2011 г.) – решение №312 от 13 февруари 2012 г.
10.    Българска Божия църква – решение №314 от 13 февруари 2012 г.
11.    Кандидати за общински съветници в област Благоевград (местни избори октомври 2011 г.) – решение 316 от 22 февруари 2012 г.
12.    Кандидати в частични мести избори (различни общини в страната - Роман, Елин Пелин и др.) – решение №317 от 22 февруари 2012 г.
13.    Кандидати за общински съветници в област Пазарджик (местни избори октомври 2011 г.) – решение №324 от 7 март 2012 г.
14.    Софийски университет „Св. Климент Охридски” – решение №327 от 14 март 2012 г.
15.    Университет по библиотекознание и информационни технологии – решение №328 от 14 март 2012 г.
16.    Икономически университет във Варна – решение №329 от 14 март 2012 г.
17.    Кандидати за общински съветници в област Велико Търново (местни избори октомври 2011 г.) – решение №330 от 20 март 2012 г.
18.    Национален алианс Обединени Божии църкви – решение №331 от 20 март 2012 г.
19.    Религиозната общност на евреите в България – решение №332 от 20 март 2012 г.
20.    Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България – решение №333 от 20 март 2012 г.
21.    Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България – решение №334 от 20 март 2012 г.
22.    Божия църква в България – решение №335 от 20 март 2012 г.
23.    Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – решение №337 от 28 март 2012 г.
24.    Русенски университет „Ангел Кънчев” – решение №338 от 28 март 2012 г.

 

Решения на комисията по досиетата - втори мандат 2012 г.


25.    Частични мести избори в община Кюстендил – решение №2-8 от 22 май 2012 г.
26.    Кандидати за общински съветници в област Хасково (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-9 от 22 май 2012 г.
27.    Българска православна църква – Врачанска епархия – решение №2-10 от 31 май 2012 г.
28.    Асоциация на индустриалния капитал в България – решение №2-11 от 31 май 2012 г.
29.    Български съюз на частните предприемачи „Възраждане” – решение №2-12 от 31 май 2012 г.
30.    Българска стопанска камара – решение №2-13 от 31 май 2012 г.
31.    Министерството на културата – решение №2-15 от 5 юни 2012 г.
32.    Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” – решение №2-16 от 14 юни 2012 г.
33.    Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов – решение №2-17 от 14 юни 2012 г.
34.    Технически университет Варна – решение №2-18 от 14 юни 2012 г.
35.    Министерството на труда и социалната политика – решение №2-19 от 14 юни 2012 г.
36.    Бургаски свободен университет – решение №2-21 от 20 юни 2012 г.
37.    Тракийски университет Стара Загора – решение №2-22 от 20 юни 2012 г.
38.    Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас – решение №2-23 от 20 юни 2012 г.
39.    Съюз за стопанска инициатива – решение №2-24 от 27 юни 2012 г.
40.    Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив – решение №2-25 от 27 юни 2012 г.
41.    Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – решение №2-26 от 27 юни 2012 г.
42.    Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград – решение №2-27 от 27 юни 2012 г.
43.    Кандидати за общински съветници в област Русе (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-28 от 4 юли 2012 г.
44.    Кандидати за общински съветници в област Сливен (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-29 от 4 юли 2012 г.
45.    Конфедерация на независимите синдикати в България (1част) – решение №2-30 от 4 юли 2012 г.
46.    Кандидати за общински съветници в Софийска област (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-31 от 11 юли 2012 г.
47.    Медицински университет Пловдив – решение №2-32 от 11 юли 2012 г.
48.    Медицински университет София – решение №2-33 от 11 юли 2012 г.
49.    Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – решение №2-34 от 11 юли 2012 г.
50.    Частични местни избори в общини Белоградчик, Провадия и кметство Житница – решение №2-35 от 11 юли 2012 г.
51.    Допълнително решение за Нуртен Османова Шекерова (кандидат за общински съветник в област Сливен) – решение №2-36 от 18 юли 2012 г.
52.    Технически университет Габрово – решение №2-40 от 18 юли 2012 г.
53.    Конфедерация на независимите синдикати в България (2 част) – решение №2-41 от 25 юли 2012 г.
54.    Кандидати за общински съветници в област Добрич (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-42 от 25 юли 2012 г.
55.    Кандидати за общински съветници в област Враца (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-44 от 1 август 2012 г.
56.    Медицински университет Плевен – решение №2-45 от 1 август 2012 г.
57.    Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна – решение №2-46 от 1 август 2012 г.
58.    Лесотехнически университет – решение №2-47 от 1 август 2012 г.
59.    Кандидати за общински съветници в област Шумен (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-51 от 7 август 2012 г.
60.    Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – решение №2-52 от 7 август 2012 г.
61.    Университет по архитектура, строителство и геодезия – решение №2-53 от 7 август 2012 г.
62.    Академия на Министерство на вътрешните работи – решение №2-54 от 7 август 2012 г.
63.    Кандидати за общински съветници в област Кърджали (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-55 от 15 август 2012 г.
64.    Химикотехнологичен и металургичен университет София – решение №2-57 от 21 август 2012 г.
65.    Американски университет в България – решение №2-58 от 21 август 2012 г.
66.    Европейски политехнически университет – решение №2-59 от 21 август 2012 г.
67.    Международно висше бизнес училище Ботевград – решение №2-60 от 21 август 2012 г.
68.    Национална академия за театрално и филмово изкуство – решение №2-61 от 21 август 2012 г.
69.    Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – решение №2-62 от 13 септември 2012 г.
70.    Кандидати за общински съветници в област Монтана (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-63 от 13 септември 2012 г.
71.    Национална спортна академия „Васил Левски” – решение №2-67 от 18 септември 2012 г.
72.    Национална художествена академия – решение №2-68 от 18 септември 2012 г.
73.    Нов български университет – решение №2-69 от 18 септември 2012 г.
74.    Технически университет София – решение №2-70 от 18 септември 2012 г.
75.    Университет по хранителни технологии Пловдив – решение №2-71 от 18 септември 2012 г.
76.    Университет за национално и световно стопанство – решение №2-72 от 18 септември 2012 г.
77.    Висше училище по застраховане и финанси – решение №2-75 от 26 септември 2012 г.
78.    Европейски колеж по икономика и управление – решение №2-76 от 26 септември 2012 г.
79.    Колеж по икономика и администрация Пловдив – решение №2-77 от 26 септември 2012 г.
80.    Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – решение №2-78 от 26 септември 2012 г.
81.    Колеж по телекомуникации и пощи – решение №2-79 от 26 септември 2012 г.
82.    Международен колеж Добрич – решение №2-80 от 26 септември 2012 г.
83.    Българска търговско-промишлена палата – решение №2-81 от 26 септември 2012 г.
84.    Министерството на здравеопазването – решение №2-84 от 3 октомври 2012 г.
85.    Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – решение №2-85 от 10 октомври 2012 г.
86.    Висше строително училище „Любен Каравелов” – решение №2-86 от 10 октомври 2012 г.
87.    Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – решение №2-87 от 10 октомври 2012 г.
88.    Кандидати за общински съветници в област Кюстендил (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-88 от 10 октомври 2012 г.
89.    Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – решение №2-89 от 17 октомври 2012 г.
90.    Кандидати за общински съветници в област Ловеч (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-90 от 17 октомври 2012 г.
91.    Военна академия „Георги Стойков Раковски" – решение №2-91 от 23 октомври 2012 г.
92.    Кандидати за общински съветници в област Ямбол (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-92 от 23 октомври 2012 г.
93.    Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – решение №2-95 от 30 октомври 2012 г.
94.    Кандидати за общински съветници в област Перник – решение №2-96 от 30 октомври 2012 г.
95.    Кандидати за общински съветници в област Разград – решение №2-100 от 7 ноември 2012 г.
96.    Допълнителна проверка на Жеко Стоянов Иванов (кандидат за вицепрезидент през 2011 г.) – решение №2-101 от 7 ноември 2012 г.
97.    Кандидати за общински съветници в област Търговище (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-104 от 12 ноември 2012 г.
98.    Кандидати за общински съветници в област Габрово (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-105 от 12 ноември 2012 г.
99.    Министерството на околната среда и водите – решение №2-107 от 21 ноември 2012 г.
100.    Кандидати за общински съветници в област Силистра (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-108 от 21 ноември 2012 г.
101.    Кандидати за общински съветници в област Смолян (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-114 от 28 ноември 2012 г.
102.    Кандидати за общински съветници в област Видин (местни избори октомври 2011 г.) – решение №2-115 от 28 ноември 2012 г.
103.    Български червен кръст – решение №2-117 от 5 декември 2012 г.
104.    Български лекарски съюз – решение №2-118 от 5 декември 2012 г.
105.    Община Айтос – решение №2-120 от 12 декември 2012 г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов