|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Съветската окупация на България или третата национална катастрофа ПДФ Е-мейл
ПАМЕТ - Книги
Написано от Христо Христов   
Неделя, 03 Юни 2012 19:03

Ако има важни исторически книги, които трябва да се познават от по-широката аудитория, то без съмнение „Третата национална катастрофа” на Веселин Ангелов е една от тях.

Тази неделя представям именно нея в електронната библиотека на сайта desebg.com.

Нейното съдържание обуславя и важността й – става въпрос за съветската окупация на България в периода 9 септември 1944 г. – 15 декември 1947 г.

Още от началото бързам да кажа, че документално поднесените факти в нея драстично се различават от пропагандирания десетилетия наред при комунизма образ и роля на Червената армия – „освободителка”.

Както самото заглавие на книгата подсказва присъствието на окупиралата територията на България съветски войски на 3-ти Украински фронт са бедствие за страната – истинска катастрофа за нейното политическо, стопанско и социално развитие.

Авторът на книгата е добре познат като член на комисията по досиетата „Андреев” и с книгите си посветени на македонския въпрос, а през последните години и с документалните сборници с документи от архивите на ДС, посветени на т. нар. възродителен процес.

Изключително в ползва на читателите Веселин Ангелов прави ретроспекция на българо-съветските отношения в историографията от периода на комунизма. Това е важно, тъй като от тези страници човек получава представа за характера и духа на публикациите по темата преди рухването на Берлинската стена през 1989 г.

Те са крайно идеологизирани и с подчертано пропагандна насоченост. Заглавията на някои от тях спестяват по-нататъшни коментари: „Ще пребъде векове”, „Навеки заедно, навеки вместе”, „Летопис на дружбата”, Съветската армия – освободителка на българския народ” и др. .

Авторът предлага синтез и на публикациите в пресата след 1989 г. по темата за присъствието и ролята на окупаторката в България. По този начин читателят може да прави паралели с предишни изводи и заключения.

Посочените са и някои нови исторически изследвания, които хвърлят нова светлина най-вече върху икономическата тежест на съветските окупационни войски, която България е задължена от СССР да понася.

Една от тях е на историка Даниел Вачков – „Изпълнението на финансово-икономическите клаузи на Съглашението за примирие с България от 28 октомври 1944 г., публикувано в „Исторически преглед” през 2004 г.

В него много точно са посочени данните за цената на съветската окупация. Сумата е 133 280 719 447 лв. В нея влизат над 63,2 млрд. лв. Разходи на България при участието и във войната срещу Германия; 30 млрд. разходи по изпълнение на примирието; определените косвени щети в размер на над 27 млрд. лв.; разходи за обезщетения, пенсии и еднократни помощи – 10,9 млрд. лв.

За да се добие още по-добра представа за колосалните разходи по издръжката на съветската армия и участието и във войната в заключителната й фаза на страната на победителите без да е призната за такава (една от причините да е окупирана от съветската армия) трябва да се посочат още няколко цифри. Целият национален доход на България през 1945 г. е 141,8 млрд. лв., а по отношение на редовния бюджет сумата надхвърля три пъти приходната му част от 43 млрд. лв.

Като най-разорително за българското стопанство се посочва изпълнението на финансово-икономическите задължения, произтичащи от чл. 15 на Съглашението. То задължава българското правителство да предоставя парични средства, огромни количества храни, стоки, въоръжение, извършването на ремонти и използването на материали за тях и услуги за Съветското главно командване.

До края на октомври 1945 г. те възлизат на над 26,1 млрд. лв. Според последния подробен доклад на БНБ от май 1947 г. само по този член от Съглашението разходите на страната възлизат на огромната сума от 35, 9 млрд. лв. Заедно с разходите по останалите точки от договора сумата нараства на 38,9 млрд. лв.

Финансовата криза, която е обхванала България, продължава и след приключването на войната. През 1946 г. държавния бюджет не се изпълнява. Приходите достигат до 39 млрд. лв., а разходите са 65 млрд. лв.

Заради огромните разходи, свързани с войната и изпълнение на Съглашението за примирие рязко намаляват и капиталните вложения в производствения сектор, което предизвиква дълбока икономическа криза. От 46,8 млрд. лв. През 1944 г., реалният национален доход през 1945 г. достига едва до 26 млрд. лв. Кризата в българското стопанство и международната изолация се отразяват тежко и на външнотърговските операции. През 1945 г. страната реализира една една трета от обема на българската външна търговия. В сравнение с 1939 г. вносът достига 20 процента, а износът – 40 процента.

Съюзната контролна комисия с преобладаващо съветско участие, създадена за изпълнение на Съглашението по примирието, не прави никакви отстъпки и облекчения на отношение на разходите на страната за издръжка на съветските войски.

За да избегне очертаващия се срив на държавните финанси, предизвикани от огромните разходи, правителството прибягва до драстични мерки, които нито едно управление дотогава в България не е провеждало. Предприема се ход с ограничаване на банковото обръщение. Операцията се извършва от 1 до 16 март 1947 г.

В резултат на нея в банките насилствено са събрани голяма част от паричните наличности на населението, извадени са от употреба старите съкровищни бонове, които преди това поради значителния си обем са използвани като платежно средство и силно е ограничена банкнотната маса в обръщение.

За мащабите на извършеното ликвидиране на паричните ресурси говорят данните на БНБ. Преди обмяната в обръщение е имало 39 млрд. лв. В банкноти и 31 млрд. в съкровищни бонове. От общо 70 млрд. лв. От населението, държавните и частните предприятия са иззети 69 млрд. лв. След обмяната цялото парично обръщение е сведено до 21 млрд. лв.

Тежестите на обмяната са за сметка основно на обикновените граждани, като само тях принудително да събрани 49,5 млрд. лв. Създаването на условия за стабилизиране на финансите е платено с цената на жестоко ограбване на спестяванията на населението и рязкото свиване на покупателната му способност.

В книгата ще намерите ярки факти на диктата на икономическата политика, която Сталин налага на България след 9 септември 1944 г.

Освен икономическите последствия в книгата е отделено внимание и на политическата и социалната цена, която българския народ плаща по време на съветската окупация – убийствата без съд и присъди след 9 септември 1944 г., т. нар. Народен съд, с който е ликвидиран елитът на нацията, създаването на лагерната система по съветски образец, изселванията на няколко хиляди семейства, скалъпени съдебни процеси

Авторът е публикувал и солидно количество малко познати архивни документи (близо 200 страници), потвърждаващи пагубното съветско присъствие в България.

„Всички документи са оригинални и се публикуват за първи път. Преобладаващата част от тях са напълно четливи, поради което се предават само техните факсимилета. Този подход е продиктуван от желанието да се даде възможност на читателя сам да достигне до истината”, посочва Веселин Ангелов.

По думите му по този начин привържениците на тезата за „освободителната” мисия на съветската армия и СССР се лишават от възможността да спекулират и обвиняват в преиначаване на историческата истина.


„Третата национална катастрофа” – съветската окупация в България 1944-1947 г., Веселин Ангелов, изд. „Анико”, 2005 г., 354 страници.

 

Коментари 

 
+2 #22 svetlan 2012-09-23 14:42
И още едно допълнение.
Ако я нямаше Съветско-Българската война,нямаше да има пленуми на ЦК на БКП за присъединяване на България към СССР.

И нещо,съвсем лично-Вие сте посветил много години на изучаване на последствията от Съветско-Българската война.Всеки Ваш материал бомбардира безмозъчните глави на комунистическат а сган. Да,тези глави не разбират от нищо,но все пак,казаното е казано,написано то е написано. Дали Вашата дейност е хоби,или кауза,(антикому нистическа),не се знае,не казвате директно. Но по пътя на елементарната логика следва,че без СБВойна,Вашия сайт нямаше да съществува.У нас никой,или почти никой не се задълбочава върху тази война,нито комунистите я празнуват,нито мнозинството от хората се вълнуват. И затова Нотата за обявяването на тази война почти никой не я знае. Щом като Вие не можете да я намерите,значи резултатите по декомунизация на страната са нулеви.
 
 
-4 #21 svetlan 2012-09-19 16:37
Г-н Иво,явно не съм го знаел този закон,но мисълат ми беше,че има традиции в много отношения на живота,който хората спазват. Определно не съм дал подходящ пример.Да,логично е да има такъв закон,напълно отхвърлям моя пример. Но смисъла си остава.
Ами тогава,по вашата логика,да се отпечатва и Държавния герб,каква е разликата с държавното знаме.Пишете книга,пуф герба,на следвашта химна,на по-следвашта знамето,наоще по-следващата лъва и т .н. И после питате,ама Светлане,по кой закон не трябва да правя това.
Най-добре е никой да не се занася с тези символи.Има достатъчно сомволи,които биха адекватни към дадена тема и теза.
 
 
-5 #20 svetlan 2012-09-19 16:26
"...не мога да отделя тази тема в отделна рубрика, тъй като това означава да направя отделни рубрики за всяка една голяма тема, свързана с проблеми от периода 1944-1989 г..."-Христо Христов

Г-н Христов,аз говоря за най-голямата тема в историята на България,която е и най-трагична.
Говоря за последната война,която е обявявана срещу нашия народ и нашата страна.Тази война дава началото на цялата трагедия,която преживяха няколко поколения българи.
Говоря за война,за която не е виновен нито един български гражданин-от Държавния глава,до чистачите на конюшните в кавалерията.
Говоря за окупация,при която бяха изтезавани ,окрадени и изнасилени много български граждани от съветските окупатори.
Говоря за войски,които бяха издържани цели три години за сметка на българския народ.
Говоря за война,която е имала за цел извършването на преврат и поставянето на власт българските комунистически бандити,избили десетки хиляди човека.
Говоря за агресия ,която няма равна в българската история.
Говоря за окупатор,която задуши всички свободи и рпава на нашия народ.

И всичко това,плюс безброй други подробности Вие смятате че не е достатъчно за откриване на специална рубрика и тази тема я причислявате към други големи теми.
Ако я нямаше Съветско-Българската война,нямаше да имате материал за Вашата дейност.Тази война е ПЪРВОПРИЧИНА за абсолютно всичко,което се случи в нашата страна.
Тази тема,е ТЕМА на ТЕМИТЕ. И понеже комунистическат а сган знае много добре това,все още крие Нотата за обявяването на тази война.Да не се говори за тази война,абе все едно че не е имало. Затова и Вие наричате СБВойна "съветско присъствие". Добре,само мир да е,нека да е присъствие. Но това "присъствие" все още кънти в ушите на достойните хора,това присъствие все още "присъства" у нас.
Имам впечатление,че Вие се страхувате да говорите за Съветската агресия и безчинства. Архивите ни били "изнесени",или "присовени","Съветско присъствие" и ред други фрази. Ами Вашия герой от книгата Георги Марков съвсем не се страхуваше,какт о и Владимир Костов.
 
 
+4 #19 ivosla 2012-09-19 14:39
Цитирам svetlan:
Никъде няма закон за замърсяване на улици и тротоари,но културните хора не разчитат на закон ,за да не хвърлят отпадъци,или да не плюят по улиците или да хвърлят фасове и дъвки навсякъде...Моля Ви,четете по-внимателно какво пиша.


Има закон и още как. Поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване е конкретно регламентирано в "Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията" и по-общо регламентирано в "Закон за опазване на околната среда".
Моля Ви,четете по-внимателно ;-)

Словосъчетаниет о "Не е прието" (да се прави еди какво-си), което Вие използвахте, е доста хлъзгаво. И всеки може да си добавя своето тълкуване, като опита по този начин да задължи останалите с подобна "уж"-норма.
 
 
+3 #18 Христо Христов 2012-09-19 09:19
Цитирам svetlan:
Уважаеми Г-н Христов,Вашата антикомунистиче ска дейност от позицията разследващ журналист на комунистическия режим в България,който Вие наричате "комунистическо минало"(но явно съвсем не e минало)е изключително широкомащабна. Предлагам Ви да откриете специална рубрика на тема "Съветско-Българската война от 05-ти септ. до 28-сми октомври 1944г."
И там да подавате материали,които ги знаете, или предстои да се доберете до тях,както и на други автори.
Понеже за абсолютно всички документи и Ваши книги,филми,инт ервюта и пр. ,причината и главните герои са българските комунисти,няма да е безинтересно да откриете и рубрика на тема:"Къде са българските комунисти в момента". Или ,например:"Къде отидоха българските комунисти след 1990г."
Убеден съм,че тези рубрики ще предизвикат допълнителен интерес към Вашия-наш сайт. Моля за коментар.


Благодаря ви за предложението, но не мога да отделя тази тема в отделна рубрика, тъй като това означава да направя отделни рубрики за всяка една голяма тема, свързана с проблеми от периода 1944-1989 г. Сайтът е съставен на друг принцип. По темата за съветското присъствие материали могат да се публикуват в секцията "Документи", в "Памет" и във Виртуалния музей.
 
 
-4 #17 svetlan 2012-09-19 05:22
Дали познавам темите на сайта? Не казвам,че ги познавам,но Вие ако сте непредубеден човек,кажете къде греша в моите коментари,дори да счетете,че не съм подготвен и не познавам темите. Кажете,къде греша,и къде не греша. Не всеки подготвен е точен и ясен,може и той да сгрепи. Само комунистите не грешат,те са безгрешни..
 
 
-5 #16 svetlan 2012-09-19 05:14
"2. Като цяло, каква теза заступвате? - срещу или в полза на българските комунисти, доказано останали в новата ни история като съзнателен (мотивиран) инструмент на ограбването ни страната ни."-Иво

Г-н Иво,Вие на разсеян ли се правите,или на некоректен. От колко време четете този сайт?-материалите и коментарите. Ако въпроса Ви е реторичен,ОК,но ако е сериозен,ето лаконичния ми отговор:
При почти всеки коментар,аз наричам българските комунсити ,сган. Дори тази дума не изразява напълно стойностите и възможностите на тези масови убийци. Думата сган е съвкупна,събира телна на няколко категории получовеци-убийци,крадци,у нищожители,разо рители,изманици и пр. Докато думата комунист е неизчерпаема,тя е съвкупност от непознати до болшевишкия преврат изстъпления срешу държава,народ,о бщество и пр.У нас(би трябвало да) няма по-зловеща и обидна дума от комунист.Поне за нормалните хора,особено за тези,които се самоопределят за антикомунисти.
Ако отговорът ми е неубедителен,ка жете,ше се мотивирам допълнително.
При това,Вашата характеристика за комунистите като за "инструмент за ограбване" на България е много скромен,ласкав дори...,на свой ред,аз бих Ви попитал Вие срещу комунистическат а сган ли сте,или не сте? Такава "мила" оценка за тези изроди е голям комплимент за тях. Ограбване има по целия свят,но това е екозтична подробност,коят о може да се припише на българската комунистическа сган.
Комунист,това звучи идиотско!Възмож но най-идиотско и нечовешко!!!!!! !!!!!
 
 
-8 #15 svetlan 2012-09-19 03:31
"Знамето е символ на държавата и родината. Онази, която ограбиха в тази окупация. И някой, който наистина го е еня за родината, публикува неудобните истини, уличаващи определени субекти в държавна измяна. Този някой води битка за защита на родината си. Ако виждахте така нещата, щяхте да приемете за съвсем естествено в тази битка да се "носи" националния флаг, както са го носили нашите възрожденци и родолюбци."


Почти напълно съм съгалсен с тази мисъл,но кой е този който води "битка за защита на родината си",чрез публикуване на "неудобни истини". Г-н иво,какво е твоа "неудобна истина"??? И какво е "удобна истина". И въобше какви оше видове истини има? Истината е само една!
 
 
-10 #14 svetlan 2012-09-19 03:26
"Кой е документът, който регламентира тази забрана? Цитирайте го тук, моля Ви."-Иво

Аз говоря за неща,които не са свързани със законодателство то,а са приети като тардиция,като етика в книгоиздаването . Разбира се,че такъв закон няма,но аз съвсем не говоря за нарушаване на закон. Никъде няма закон за замърсяване на улици и тротоари,но културните хора не разчитат на закон ,за да не хвърлят отпадъци,или да не плюят по улиците или да хвърлят фасове и дъвки навсякъде...Моля Ви,четете по-внимателно какво пиша.
 
 
-8 #13 svetlan 2012-09-19 03:21
Що се касае за диалектната дума,характерна за българските говори в македонските ,шопските и западните райони,убеден съм,че не бива да се използва в книгоиздаването и пресата.Да,много хора знаят че "сите" е синоним на "всичките",но има и диалекти,в които се ползва и думата "свите". В Карловско думата "нищо" я произнсят "нящо",но това съвсем не означава че трябва да се използва в печатните издания.
За грешката ми по отношение на пълния член на съшествителното "правопис" сте прав,но частично.Доколкото си спомням селд 1990г. приеха правило,което не задължава изполването на пълен член на съществителни,к огато са подлог в изречението. Но не съм напълно сигурен в това. Разбира се,дължа извинение,ако съм допуснал грешка.
Много антикомунисти са загинали от различни райони на страната,където се говорят( и са говорили) различни диалекти,но аз говоря за официален печат.Вие внасяте ненужни емоции по този въпрос.Да,те са достоен пример за подражание в борбата срещу комунистическат а сган,но техния подвиг няма никаква връзка с техните диалекти.
 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов