|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Секретните писма между Димитров и Сталин или истината за Коминтерна като маша на Кремъл ПДФ Е-мейл
ПАМЕТ - Книги
Написано от Христо Христов   
Неделя, 04 Август 2013 08:36

alt
Тази неделя в електронна библиотека на desebg.com ви представям книгата „Димитров и Сталин (1934-1943): писма от съветските архиви”. Тя се появи на българския книжен пазар преди 10 години и до днес остава едно от най-силните документални доказателства за истинската същност на Коминтерна.

Това е така, защото изданието съдържа десетки строго секретни писма, които хвърлят светлина върху реалната дейност на Коминтерна. Те са от периода 1934-1943 г., когато Коминтернът е ръководен от Георги Димитров. Съдържанието им разкрива пълната зависимост на Третия интернационал от съветската външна политика и позициите на Сталин и неговите намерения по време на Големия терор (1937-1938) и годините на Втората световна война.

Писмата и бележките, които имат строго секретни грифове, са на генералния секретар на Комунистическия интернационал Георги Димитров до Сталин, като първите са от 1934 г. Тогава Димитров излиза от германския затвор и пристига в Москва. Последните документи са от 1943 г., когато Коминтернът е разпуснат.

Освен писмата на Димитров в книгата са изложени и отговорите на Сталин. От тях се добива представа за двуличното отношение на лидера на СССР върху чуждите комунистически партии и цялостното му влияние върху Коминтерна. Неслучайно комунистическите партии нямат самостоятелна политика, а се водят като секции на Коминтерна.

Сталиновите писма показват и възгледите му за САЩ, френския комунизъм и Испанската гражданска война. Те разкриват и различията на Сталин с Мао Цзедун и Тито.

Секретната кореспонденция между Димитров и Сталин става достъпна през 1991 г. при разпадането на Съветския съюз. Това е времето, когато в СССР се открива пролука за достъп до някои секретни съветски архиви, които впоследствие, а и днес са изключително трудно достъпни.

Съставители на изданието са проф. Александър Далин, историк и политолог, старши научен сътрудник в Института за международни изследвания в Станфордския университет и Ф. И. Фирсов, бивш ръководител на изследователска група за Коминтерна в Руския държавен архив за обществена и политическа история в Москва. Писмата са част от по-голяма колекция от над 200 архивни документи в архивите на ЦК на КПСС.

Кореспонденцията между Димитров в качеството му на генерален секретар на Коминтерна и Сталин показва още, че Комунистическият интернационал е бил един от източниците на информация за Кремъл. Така например Коминтернът е играл изключителна роля като връзка и източник на информация по време на Гражданската война в Испания, а също така и при военните действия в Китай през 30-те години и не на последно място за югославската съпротива през Втората световна война.

Тези събития са обособени в отделни глави в книгата и както останалите части в нея документите са предхождани от обяснителни бележки на съставителите.
Не малка част от писмата на Димитров завършват с молба към Сталин за неговия съвет или за „правилна такава позиция”. Особен интерес представлява глава пета „Странната пауза”, която се отнася за периода след включване на нацистко-съветския пакт от 23 август 1939 г., който идва като бомба за комунистическото движение.

С пакта Рибентроп-Молотов е сложен край на огромните усилия на Коминтерна за мобилизация на силите в широки съюзи, фронтове и коалиции и използването на всички организационни, идеологически и психологически средства в стремежа да определи Хитлерова Германия и фашизма като основен враг.

За получаване на указания Сталин приема Димитров на 7 септември 1939 г. в присъствието на Молотов и  Жданов. Съветският ръководител разяснява на генералния секретар на Коминтерна, че „ние нямаме нищо против те (двете групи капиталистически страни, по определението на Сталин, които водят война, б.а.) добре да повоюват, изтощавайки се един друг. Не би било лошо, ако чрез Германия се поразклатят позициите на най-богатите капиталистически страни (по-специално Англия). Без сам да разбира и да желае това, Хитлер обърква, подкопава капиталистическата система.”

След тези указания препоръката на Коминтерна за антифашистки народен фронт е изоставена. Всичките му усилия са насочени към империализма изцяло. На следващия ден на основата на Сталиновите указания Димитров подготвя и изпраща директива до всички комунистически партии от името на Президиума на Изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал. Това е само един от многото важни събития, върху които документите хвърлят светлина.

Съставителите посочват, че книгата не е история на Коминтерна в посочения период 1934-1943 г., а илюстрация на формата и съдържанието на отношенията на Коминтерна със съветското ръководство. Тя предлага едно необичайно вникване в начина на мислене и вземането на решения в Москва по широк кръг въпроси – от глобалната стратегия до дребните спорове. Изданието е важен извор за ново вникване в драматичните, противоречиви и тъмни допреди 20 години събития от най-новата история.

 

„Димитров и Сталин (1934-1943): писма от съветските архиви”, А. Далин и Ф. И. Фирсов, съставители, изд. „Прозорец”, 2003 г., 365 страници.

 

 

Коментари 

 
+1 #9 svetlan 2013-08-05 15:25
katyn-books.ru/.../...Ето списък на няколко стотици документа от различни страни,както и дипломатическа кореспонденция, доклади,телегра ми и мн.др.

Фрунзе може да отвори документ #602 и да чете внимателно...Без четене нищо не става.Някои автори определят Германия като "фашистка",някои като "нацистка".На такива като тях е нужно да се посочи този документ-договор и да ги попитаме с какава Германия Съветския Съюз е подписал този договор и ги помолим да четат текста на Договора. Или Съветите тогава не са знели,че подисват договори с "Нацистка Германия",или "Фашистка Германия".Странна "неосведоменост" и "неграмотност".Или пък толерантност-чак на 22 юни Молотов обяви по Радио Москва,че "фашистките германски пълчища без обявяване на война са нападнали нашата Родина...".И излиза ,че на 21 юни никой в Съветския Съюз и Съветското ръководство не е знаел за съществуването на такива "пълчища".И остава нормалните хора да повярват,че Германия е нападнала "мирноспящите съветски летища" и "миротворящия Съветски Съюз"....Да,ама не!
 
 
0 #8 svetlan 2013-08-05 07:33
ru.wikisource.org/.../...


Ето още малко "стремеж за оригиналничене",но няма и грам повод за смях
 
 
0 #7 svetlan 2013-08-05 07:18
www.plevenonline.com/.../


Ето и оригиналния текст и название на български-всичко е толкова акуратно представено,че не би могло да се предявят претенции.Фрунзе,ако искаш нашата група може да ти каже кой е съветския военачалник и другите лица на снимката. Само ти ще знаеш и няма да казваш на никого.
О,забелязва се много груба грешка,авторът на текста най-отгоре посочва име на несъществуваща държава "Нацистка Германия"
 
 
0 #6 svetlan 2013-08-05 06:25
Фрунзе, редакторите и говорителите на българската редакция на Радио Москва-Васил Коларов,Вълко Червенков, Карло Луканов и др.,в своите емисии точно така наричат Dоговора. И те ли "оригиналничат".В спомените си Георги Димитров също го нарича така.

Едно са официалните,меж дудържавни отношения -договори,съглаш ения,делегации, подписи,длъжнос тни лица,съвсем друго е на тяхна основа да се провежда пропаганда.

Само след малко повече от един месец,следва втори "Договор о дружбе и границе".Но никой не го е нарекъл "Втори договор Рибентроп-Молотов".Сещаш се защо,нали?

Договорите не се назовават по имената на подписалите ги лица,а по названията на страните. И точно затова на сесията на Върх. Съвет,преди това в-к Правда и радио Москва,всички задружно говорят за Договора за ненападение между Съветския Съюз и Германия ,или малко перифразиран ,Съветско-Германски договор за ненападение.Но само до започването на Германо-Съветската война. Тогава договра става по-кратък "Рибнетроп-Молотов".ru.wikipedia.org/.../...
 
 
0 #5 svetlan 2013-08-04 22:53
Хайде още малко материал за Фрунзе:

lib.ru/.../...maxpark.com/.../1668151


www.bibliotekar.ru/.../3.htm


vpk-news.ru/.../1569-виж снимката и текста под нея. Хем снимката оригинална,хем названието оригинално,хем подписалите оригинални.
Ама Вие г-н Фрунзе не признавате тези оригиналности,н али?
 
 
0 #4 svetlan 2013-08-04 22:51
0x01 graphic

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ


ДОГОВОР


О НЕНАПАДЕНИИ1
Договор о ненападении, заключенный между Советским Союзом и Германией,
текст которого мы публикуем сегодня, представляет собой документ важнейшего
значения, отражающий последовательну ю мирную политику Советского Союза...
Содержание каждого отдельного пункта договора, как и всего договора в
целом, проникнуто стремлением избежать конфликта, укрепить мирные и деловые
отношения между обоими государствами. Нет никакого сомнения, что заключенный
договор о ненападении ликвидирует напряженность, существовавшую в отношениях
между СССР и Германией.
Однако значение заключенного договора выходит за рамки урегулирования
отношений только между обеими договаривающими ся странами. Он заключен в
момент, когда международная обстановка достигла очень большой остроты и
напряженности. Мирный акт, каковым является договор о ненападении между СССР
и Германией, несомненно будет содействовать облегчению напряженности в
международной обстановке, несомненно поможет разрядить эту напряженность.
Заключение договора между СССР и Германией является несомненно фактом
крупнейшего международного значения, ибо договор представляет собой
инструмент мира, призванный не только укрепить добрососедские и мирные
отношения между СССР и Германией, но и служить делу всеобщего укрепления
мира.
Вражде между Германией и СССР кладется конец. Различие в идеологии и в
политической системе не должно и не может служить препятствием для
установления добрососедских отношений между обеими странами. Дружба народов
СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне
должна получить необходимые условия для своего развития и расцвета.

P.S.Ето как официалния орган на съветските комунисти,в-к ПРАВДА нарича договора. Дори не споменава кой го е подписал.кой е по-важен и достоверен документ,твоите 1200 ,или в-к Правда
 
 
0 #3 svetlan 2013-08-04 22:31
maxpark.com/.../1670067


Драги Фрунзе,ето как нарича Вячеслав Молотов договора между СССР и Германия,при това на заседанието на Върховния Съвет на Съветския Съюз.
Аз се придържам към неговото название. Той е бил "дясна ръка" на Сталин и едва ли не е знаел как да нарече този договор,който сам е подписал.

Не 1200 документа, един милион и двеста хиляди да прочетете,истин ата е във Молотов,а не в тези документи.
 
 
+1 #2 Фрунзе 2013-08-04 19:24
svetlane,
В над 1200 прочетени от мен документи и в над 70000 документи в Мрежата въпросният договор е наричан "пакт Рибнтроп-Молотов"!!

"Стремежът към оригиналност често ни прави смешни."
Н.П.
 
 
-1 #1 svetlan 2013-08-04 16:00
За поредно огорчение нашата група констатира упорито придържане на собственика на сайта Г-н Христов към някои от най-силните постулати в комунистическат а пропаганда:
-"С пакта Рибентроп-Молотов ..."


Никога в историята на политическите и дипломатическит е отношения между Съветския Съюз и Германия не е съществувал такъв договор.

Съществувал е "Договор о ненападении между Советским Союзом и Германией".

Той е подписан в Москва,през нощта на 23 срещу 24 август 1939г. Един от подписалите го е Председателя на НКИД (народний комиссарият инностарннъх дел) на СССР,Вячеслав Михайлович Молотов. Точно той винаги е наричал този договор така,или накратко "Съветско-Германския договор".Многократно под това название Молотов го записва в своите "Спомени".Не съществува никакъв шанс,точно той да не знае истинското название на този договор,чийто подпис саморъчно е поставил до подписа на Райхминистъра на Външните работи на Германия ,Йоаким Фон Рибентроп.

-"...за югославската съпротива през Втората световна война..."


Автора има предвид партизаните на комунистическия лидер Йосиф Броз-Тито,изявен функционер на Комунистическия интернационал и агент на НКВД. Имал е лична връзка пряко със Сталин.Изпратен е от него в Югославия( след 8-годишен престой в СССР) за да осъществи домогванията на Съветския Съюз за окупация и болшевизация на Югославия,както и става.
Истинската,леги тимна(конституц ионна) съпротива срещу агресията на Германия към Кралство Югославия е реализирана от Генерал Драгомир Михайлович-Чича,редови офицер от Югославската армия. Той създава своя армия и организация ,наречена "Равногорско движение".По заповед на Сталин,Тито се среща с Ген. Михайлович за да се обединят двете войскови съединения,но последния достатъчно добре е установи кой е Тито,кой го праща при него и защо.За тази реакция на Ген. Михайлович силна роля изиграва поведението на Българските власти близо една година по-рано,когато в България е изпратен друг пратеник на Сталин,Аркадий Соболев. Българското Държавно ръководство категорически разбира замисъла на това посещение и отхвърля предложенията на Съветския Съюз.

За голямо съжаление и двете страни бяха окупирани и болшевизирани от Съветите-Кралство Югославия стана СФРЮ,а Царство България-НРБ.
Днес,наследничк ите на тези комунистически формации се наричат Република Сърбия и Република България, като за огромно съжаление и двете държави са комунистически, и двете се управляват от комунистическит е им партии,нарекли се преди четвърт век "социалистически " за да заблудят наивните хора,които за съжаления са огромното мнозинство както в Сърбия,така и в България.


Само за най-любопитните читатели на сайта на Г-н Христов ще припомним,че при процеса на болшевизация на двете страни от есента на 1944г. ,комунистите на Димитров избиха над 35 хиляди български граждани,докато комунистите на Тито,над 86 хиляди югославяни.
И двамата сатрапи(масови убийци) унищожиха своите народи,та днес все още двете страни и двата народа са за присмех за световната цивилизация.И двамата палчи не успяха да построят нито "социализма",нито "комунизма".Но и двата народа винаги избират лъжливите комунисти на власт.
Сапасение засега не може да се очаква....
 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов