|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Ловът и дърводобивът на остров Персин са по-важни от това концлагерът „Белене“ да стане национален паметник ПДФ Е-мейл
ПАМЕТ - Инициативи
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 17 Ноември 2022 20:22

alt

 

Сайтът desebg.com започва серия от публикации, чрез които ще разкрие как редица държавни институции са си променили позициите в хода на процедурата по обявяването на бившия концлагер „Белене“ на обект със статут историческа групова недвижима културна ценност от най-ново време и с категория „национално значение“ и това на практика от повече от две години блокира процедурата в Министерството на културата.

Както неотдавна desebg.com писа още през 2014 г. разследващият журналист и изследовател на комунистическите архиви Христо Христов подава в Министерството на културата искане „Белене“ да получи статут на национален паметник на културата, но процедурата е задвижена чак през 2018 г.

През февруари 2020 г. Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към НИНКН предлага на министъра на културата (по това време Боил Банов) да издаде заповед за предоставяне на статут на Мемориален комплекс „Втори обект“ на лагера „Белене“ с класификация на историческа групова недвижима културна ценност от най-ново време и с категория „национално значение“.

Нито една от близо 15 държавни институции, които са ангажирани по процедурата с оценка от комисия към Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) не възразява на предложението.

При последвалото съгласуване от министър Банов с Министерството на околната среда и водите тогавашният министър на екологията Емил Димитров – Ревизоро отказва да се съгласува заповедта, с мотива, че някои параметри трябва да бъдат променени, защото бившият концлагер е в непосредствена близост с природен парк „Персина“, който е защитена зона.

През септември 2020 г. Министерството на културата назначава втора комисията, която следва бързо да се произнесе по претенциите на МОСВ.

Вместо това почти всички държавни институции, които са подкрепили при първата комисия решението „Белене“ да придобие статут на паметник от национално значение, изведнъж започват да предявяват претенции. По това време политическата конюнктура се е сменила и на власт е президентът Румен Радев с неговите служебни правителства.

Сайтът desebg.com започва да публикува онлайн променените „позиции“ на тези ведомства. Документите са изискани и получени от НИНКН от разследващия журналист Христо Христов по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Първата държавна институция с променена позиция е Държавно горско стопанство – Никопол.

То настоява за промяна на охранителната зона на бъдещата групова историческа недвижима културна ценност (лагера „Белене“, б.а.).

„Тази зона засяга основните горски територии на търговско предприятие държавно горско стопанство „Никопол“, за които е изготвен горскостопански план и план да ловните дейности“, посочва в писмо до НИНКН инж. Ирина Лазарова, зам.-директор ДГС „Никопол“ (вижте по-долу документа).

В позицията на ДГС „Никопол“ е заявено, че при определяне на режимите на обекта (лагера „Белене“, б.а.) трябва да бъдат спазени разпоредбите на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча.

„Да не се възпрепятства изпълнението на заложените лесовъдски и ловностопански мероприятия съгласно утвърдените планове на ДГС "Никопол“, се посочва в позицията.

Сайтът desebg.com отбелязва един малко известен факт на хората извън гр. Белене и околностите е, а именно, че остров Персин е предпочитано място не само за местните ловци, но и за големци от страната.

На Персин за ловували високопоставени политически фигури, някои от които с известни агентурни имена на сътрудници на Държавна сигурност.

При осъществяване на лов на Персин островът се затваря за други посещения, включително и за хора, които искат да отидат на бившия Втори обект на концлагера „Белене“.

Нещо повече в непосредствена близост до бившия лагер са откривани следи от ловни дейности.

Също така от остров Персин се добива дървен материал (вижте снимката към публикацията, б.а.), но това от Министерството на околната среда и водите очевидно не представлява проблем.

От променената позиция на ДГС „Никопол“ излиза, че е по-важно да се запази сегашния режим на ловуване и дърводобив на Персин отколкото бившият комунистически концлагер да бъде превърнат в национален паметник на културата.

 

alt

alt 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов