|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 3.2: Сближаване с агент „Дора” и проверки за честност към ДС ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Вторник, 14 Август 2012 11:00

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В част 3.2 се представят документи (202-272 листи) от личното дело на агент „Сергей” – „Сава” в периода август 1980 г. – април 1981 г. от тях става ясно, че Първо главно управление (ПГУ) на ДС  го вкарва в схема за сближаване с жена, която е агент под псевдоним „Дора” и проиграва оперативна комбинация за взаимното им изучаване. В разузнаването се опитват да контролират и интимния живот на „Сава”, като дори му предлагат агент „Дора” за бъдеща съпруга. Той от своя страна не се свени да споделя интимните си контакти.

ПГУ организира и други оперативни мероприятия за проверка на надеждността и честността на Ахмед Доган към ДС, като подхвърляне на писмо на турски език, които той издържа.


Дотук в „Досието на Доган” на desebg.com:

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листа) от работно дело на агент „Ангелов” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 3.1: Агент „Сава” в отдела за нелегали на ПГУ ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 02 Август 2012 15:25

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В част.3.1 са публикувани документи (116-201 листи) от личното дело на агент „Сергей”, псевдонима под който Доган е превербуван от I-ви отдел (разузнавателен) на ДС в Окръжно управление на МВР във Варна през февруари 1976 г., Документите се отнасят за периода май 1979 г. – юли 1980 г.

От тях става ясно, че Доган отново е превербуван вече като агент на Първо главно управление на ДС (разузнаването) през юли 1979 г. под кодовото име „Сава”. Самият Доган, който по това време е студент, избира третия си псевдоним в ДС, с мотива, че името е „кратко, благозвучно и лесно може да се помни”.

Материалите се отнасят до отчетите на оперативните работници за срещите си с агента (в ПГУ това вече е капитан М. Маринов). В разузнаването Доган е превербуван като агент в 05 отдел „Линия Н” (нелегали).

Дотук „Досието на Доган” на desebg.com:

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 3: Превербуване – подготовката на „Сергей” за нелегал и спецагент ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 23 Юли 2012 10:19

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В настоящата част 3 са представени документи (1-115 листи) от личното дело на агент „Сергей” – псевдонимът, под който Ахмед Доган е превербуван от I-ви отдел (разузнавателен) на ДС в Окръжно управление на МВР във Варна на 10 февруари 1976 г., за да бъде използван от разузнаването по турска линия. Документите се отнасят за периода февруари 1976 – април 1979 г.

Архивните материали в тази част разкриват основанията да се продължи агентурната работа с Доган, проверките за лоялност, извършени спрямо него, подготовката му, както и доклади на водещия му офицер подполковник Стайко Стойков от ОУ на МВР – Варна за срещите с него.

В постановлението за откриване на лична агентурна разработка на Доган под псевдонима „Сергей” му е дадена следната характеристика:

„Агентът самостоятелно е изучил много добре основите на Марксистко – Ленинската философия и възнамерява през учебната 1976/1977 г. да кандидатства в Софийския държавен университет.

По характер е спокоен, съсредоточен, с богата обща и политическа култура. Има аналитичен ум и логична мисъл. Тия му качества ни дават основание да считаме, че след необходимата подготовка и проверка на неговите разузнавателни качества може да се развие като перспективен агент на ДС.”

От документите в личното му дело се разбира, че с помощта на разузнаването Доган е приет за студент специалност "българска филология" в Педагогическия институт в Шумен. Това става след като Доган първоначално кандидатства философия в Софийския университет "Климент Охридски", но получава слаб 2 на изпита по история.

Преди да кандидатства през 1976 г. след уволнението си през 1975 г. Ахмед Доган работи една година в консервен завод "Г. Димитров".

След превербуването му Доган става стипендиант на Първо главно управление на ДС - сред публикуваните документи са и тези за получаваните от агент "Сергей" допълнителни средства.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 2.3: Агентът на ВКР продължава да предава български турци в казармата ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 16 Юли 2012 11:37

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листа) от работно дело на агент „Ангелов” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

В част 2.3 са поместени доносите на Доган в периода март – юни 1975 г. (98-168 л.). Повечето от тях са предадени на оперативния му работник от ВКР в явочна квартира „Панела” в Шумен. Доносите му са свързани с различни войници в поделението на Строителни войски край града.

В едни от своите указания началникът на отделението на ВКР констатира, че „агент „Ангелов” е добър и с възможности и перспектива да работи по турска линия”. Тази оценка идва след по-малка от година агентурна дейност на Доган. Усилията на ВКР са насочени той да бъде използван по-ефективно по ДОП „Фанатик” – дело, по което се разработва български турчин с явни симпатии към живота в Турция и желание да напусне НРБ в тази посока. Доган започва работа и по други дре разработки на ВКР. Първата е ДОП "Хитрия" - с обект волнонаемен шофьор в поделението и ДОП "Лидера" - с обект ефрейтор от поделението, на когото предстои уволнение.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 2.4: Сбогуване с агент „Ангелов” ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 19 Юли 2012 17:03

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листи) от работно дело на агент „Ангелов” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

В част 2.3 са поместени доносите на Доган в периода март – юни 1975 г. (98-168 листи). Доносите му са свързани с различни войници в поделението на Строителни войски край града.

В част 2.4 се публикуват агентурните сведения на агент „Ангелов” (169-231 л.) от работното му дело в периода юли 1975 г. – януари 1976 г. Това е финалния период от службата на Доган в Строителни войски, след което се уволнява.

Неговата агентурна дейност продължава да е свързана с доноси срещу войници в казармата, както и насочването му по ДОП „Лидера” – ефрейтор от строителното поделение в Мътница, Шуменско.

Последното сведение от агент „Ангелов” носи дата 7 януари 1976 г., а следващата среща, която му е определена от ДС е за 21 същия месец.

Работното дело на агент „Ангелов” завършва с бележка на зам.-началника на варненския отдел на ВКР, че „на агента конкретни задачи не поставих, поради това, че имахме договореност да бъде предаден на ръководство към отдел I-ви ДС (разузнавателен) – Варна.”

.
продължава>
 
<< Начало < Предишна 31 32 33 34 35 36 37 Следваща > Край >>

Страница 37 от 37
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов