|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Шесто управление на ДС: Да прилагаме братския опит на КГБ с младежта ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 02 Ноември 2013 12:10

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретен план за основните агентурно-оперативни мероприятия на отдел 02 (младеж) на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия през 1983 г.

Става въпрос за отдела в идеологическото управление на ДС, който се занимава със следенето и преследването на антипартийните прояви сред учениците, студентите (български и чуждестранни) и академичната общност.

Строго секретният документ дава представа за широкообхватната дейност на отдела, натоварен да следи и пресича „негативни процеси и явления сред младежта и учащите се в НРБ”.

В плана са набелязани редица агентурно-оперативни мероприятия за предотвратяване на „нелоялните и вражески прояви сред младежта”.

Отдел 02 на Шесто управление планира и „целенасочена работа” по различни западни и други научноизследователски институти за „недопускането разлагането на нашите специалисти”.

Една от важните задачи, които структурата, отговаряща за учащите и ВУЗ-те, си поставя е „подобряване координацията и взаимодействието с братските органи за сигурност и най-вече с КГБ, изучаване и прилагане на опита им в работата по проблемите на младежта”.

Така например плановете, които отдел 02 изработва за различни младежки научни прояви и фестивали, „при необходимост ще се съгласуват с КГБ”, е посочено в документа.

продължава>
 
Първо главно управление – разузнаване по съветски образец. Част 5: Научно-техническото разузнаване ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 04 Юли 2011 17:18

В секцията „Системата ДС” сайтът Държавна сигурност.com представя част 5 от поредицата, посветена на дейността на Първо главно управление (ПГУ) на ДС.

Част 1 е за разузнаването в първите години след 9 септември 1944 г.

Част 2 разкрива подчинеността и зависимостта на ПГУ от КГБ.

В част 3 се хвърля светлина върху методите и средствата, използвани от българското разузнаване при комунизма за неутрализиране на противници чрез остри мероприятия.

Част 4 проследява някои от основните насоки на развитие на ПГУ през 70-те и 80-те години на миналия век.

Част 5 е за Научно-техническото разузнаване.


Държавна сигурност използва специално създадени фирми за прикритие на тайни операции, с които се нарушава технологичното ембарго, наложено от Запада след Втората световна война. Дейността на тези фирми е дълбоко засекретена и е извън контрола на Министерството на външната търговия (МВТ), отговарящо за търговски дружества с българско участие зад граница.

Фирмите на комунистическото разузнаване стават известни след промените през 1989 г. като т. нар. неявни фирми на Първо главно управление на ДС (разузнаването). Създаването им започва през втората половина на 70-те години и продължава през 80-те. Образувани са от научно-техническото разузнаване към ПГУ.

.
продължава>
 
Шесто управление: Да увеличим чувствително агентите в Софийския университет ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 26 Октомври 2013 11:14

alt
Създаденото през 1967 г. Шесто управление на Държавна сигурност за борба с идеологическата диверсия е отговаряло и за следенето на проявите на студентите и университетските преподаватели. За това се е грижило специален отдел 02 в управлението.

Сайтът desebg.com публикува строго секретен отчетен отчет за работата на отделението от въпросния отдел по линия на висшите учебни заведения през 1977 г. От него става ясно, че са основни обекти на „обслужване” от страна на Шесто управление са Софийският университет ( тогава „Климент Охридски”, днес „Св. Климент Охридски”) и Висшият икономически институт „Крал Маркс” (днес Университет за национално и световно стопанство).

В тях по това време следват 10 600 студенти, а обучението им се провежда от 1160 души академичен състав. От тях като „вражески контингент” са следени 81 студенти и 49 преподаватели, както и 10 души от административния персонал. В своята агентурна работа срещу студентите Шесто е разчитало на 78 агенти.

В отчета е посочено, че „чувствително бе завишен броя на агентурата в Софийския университет в изпълнение на разпорежданията на ръководството на министерството”.

продължава>
 
Първо главно управление – разузнаване по съветски образец. Част 4: Развитие на ПГУ след 60-те години ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
Написано от Христо Христов   
Неделя, 15 Май 2011 09:33

Държавна сигурност.com представя част 4 от поредицата, посветена на дейността на Първо главно управление (ПГУ) на ДС.

В част 1 се разказва за разузнаването в първите години след 9 септември 1944 г.

Част 2 разкрива подчинеността и зависимостта на ПГУ от КГБ.

В част 3 се хвърля светлина върху методите и средствата, използвани от българското разузнаване при комунизма за неутрализиране на противници чрез остри мероприятия.

Част 4 проследява някои от основните насоки на развитие на ПГУ през 70-те и 80-те години на миналия век.

 

Структура на резидентурите в на ПГУ

С приетите от Политбюро на ЦК на БКП на 24 юли 1973 г. „Основни положения” за работата на ПГУ е определена структурата, която следва да има всяка една резидентура зад граница. Тя включва следните длъжности:

 

 • резидент – организира, контролира и отговаря за разузнавателната и контраразузнавателната работа на резидентурата, осъществява пряко ръководство на оперативните работници и лично се занимава с агентурно-оперативна работа, като е подчинен на началника на управлението;
 • оперативни работници – изпълняват агентурно-оперативни задачи под ръководството на резидента;

  .
  продължава>
   
  Шесто управление преди „възродителния процес”: Да създаваме лидери-агенти сред българските турци ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
  Написано от Христо Христов   
  Събота, 19 Октомври 2013 19:10

  alt

  Сайтът desebg.com публикува строго секретно Предложение относно: изграждане на централизирана система на ДС за оказване на положително въздействие върху съзнанието на националистически настроените български турци чрез използване на силите и средствата на органите на МВР и преди всичко агентурата за влияние.

  Документът е от 1981 г. и предшества насилственото преименуване на българските турци през 1985 г. Предложението е изведено за подпис от началника на Шесто управление ген. Петър Стоянов, но такъв липсва. Въпреки че е замислен да бъде утвърден от министъра на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов. Неговият подпис обаче също не е положен.

  Независимо от това документът представлява интерес от гледна точка на позицията на управлението за борба с идеологическата диверсия в ДС по отношение на политиката, която репресивния апарат на БКП трябва да води срещу активните българските турци, определени от режима като лица, провеждащи „протурски национализъм”.

   В Шесто управление се позовават на политиката на БКП спрямо българските турци и приобщаването им чрез комплексни мероприятия в икономиката, изкуството и културата.

  продължава>
   
  Първо главно управление – разузнаване по съветски образец. Част 3: „Мокри” поръчки ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
  Написано от Христо Христов   
  Петък, 22 Април 2011 08:22

  Сайтът Държавна сигурност.com представя част 3 на поредицата, посветена на дейността на Първо главно управление (ПГУ) на ДС.

  В част 1 се разказва за разузнаването в първите години след 9 септември 1944 г. Част 2 разкрива подчинеността и зависимостта на ПГУ от КГБ.
   

  В част 3 се хвърля светлина върху методите и средствата, използвани от българското разузнаване при комунизма за неутрализиране на противници чрез остри мероприятия.

   

   

   

  Разузнаването се ръководи по „Основните положения” на Политбюро от 1963 г. в продължение на 10 години до 1973 г. Тогава току що назначения министър на вътрешните работи Димитър Стоянов предлага на политическото ръководство нов устройствен нормативен документ за разузнаването, което през 1969 г.  Промяната е продиктувана от изменението на международната обстановка и новите приоритети пред ПГУ.

  .
  продължава>
   
  Антисъветизмът в България през погледа на Шесто управление ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
  Написано от Христо Христов   
  Вторник, 01 Октомври 2013 19:29

  alt
  Сайтът desebg.com публикува строго секретна справка относно: Антисъветски прояви на отделни български граждани през периода 1979-1981 г. Документът е от септември 1982 г. и е на 08 (информационно аналитичен) отдел на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.

  В него идеологическото управление на Държавна сигурност подчертава, че антисъветските предавания на чуждестранните радиостанции са водещо направление в „психологическата” война, водена от Запада срещу Източния блок. Антисъветските настроенията за анализирания период 1979-1981 г. варират между 30 и 40% от всички предавания.

  Отбелязано е влиянието на полските събития (създаването на профсъюза „Солидарност” през 1980 г. и неговата дейност срещу комунистическото управление в Полша).

  Интерес представлява проявите на антисъветизъм сред българските граждани, които Шесто следи и разработва по различни направления. Техният брой за трите години варира между 5000 и 5350 души, като от тях между 107 и 294 души са с прояви, окачествени от ДС като антисъветски. Според статистиката на репресивния апарат на БКП това прави между 2 и 5,8% от всички видове „вражески” прояви.

  продължава>
   
  Първо главно управление – разузнаване по съветски образец. Част 2: По-малкият „брат” на КГБ ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
  Написано от Христо Христов   
  Вторник, 08 Март 2011 12:23

  Държавна сигурност.com представя втора част на поредицата, посветена на дейността на Първо главно управление (ПГУ) на ДС. Част 1 беше посветена на разузнаването в първите години след 9 септември 1944 г. В част 2 се разкрива подчинеността на разузнаването на НРБ на съветския КГБ.


  Политбюро на ЦК на БКП насърчава взаимодействието на ДС, в това число и разузнаването, с органите на Държавна сигурност на Съветския съюз и страните от социалистическия лагер. Разпоредено е те да обменят  информация, да провеждат съвместни мероприятия „за проваляне на плановете и замислите на капиталистическите държави, насочени против Източния блок; за нанасяне на съвместни удари на вражеските центрове и организации; за обмяна на агентурни и други оперативни възможности”.

  Указано е да се засили обучението на кадри в СССР и да се създаде постоянна телефонна и радиовръзка с органите на сигурността в Съветския съюз и други социалистически страни.

  .
  продължава>
   
  Как Държавна сигурност изпрати Никола Петков на смърт ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
  Написано от Христо Христов   
  Понеделник, 23 Септември 2013 13:49

  alt
  Сайтът desebg.com публикува строго поверителен доклад от директора на Държавна сигурност Димо Дичев до министъра на вътрешните работи Антон Югов за дейността на лидера на опозицията Никола Петков.

  С този доклад е поставено началото на разправата с политическата опозиция и е подпечатана смъртната присъда на Никола Петков, издадена няколко месеца по-късно и изпълнена на 23 септември 1947 г., точно преди 66 години.

  Документът е от 27 май 1947 г. и предшества с няколко дни удара, който БКП нанася на парламентарната опозиция чрез ДС с ареста на Никола Петков и още 23 народни представители. В доклада се съдържат всички обвинения, които стават основата за провеждането на измислен съдебен процес (август 1947 г.) и издаване на смъртна присъда срещу Петков по обвинение в шпионаж (септември 1947 г.).

  Никола Петков е роден през 1893 г. в София. Син е на Димитър Петков, лидер на Народнолибералната партия, оглавявал 27-ото правителство на България (1906-1907). Никола Петков е брат на Петко Д. Петков – лидер на левицата в БЗНС след септември 1923 г. и депутат, убит през 1924 г.

  продължава>
   
  Първо главно управление – разузнаване по съветски образец. Част 1: Развитие след 9 септември 1944 г. ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - ПГУ
  Написано от Христо Христов   
  Сряда, 16 Февруари 2011 09:46

  Външнополитическото разузнаване при комунизма е продукт на редица секретни решения на Политбюро на ЦК на БКП. В развитието си то неотлъчно следва съветския модел на организация и структура.

  Преди 9 септември 1944 г. структурата, която се занимава със събиране на разузнавателна информация зад граница, е отделение в системата на царската Държавна сигурност.

  През 1947 г. в структурата на дирекция „Държавна сигурност” към главната дирекция на народната милиция е обособен ІІІ отдел, на който са възложени разузнавателни функции.

  По-сериозното развитие на разузнаването започва в началото на 50-те години. Тогава Политбюро започва да изпитва остра нужда от важна и изпреварваща секретна информация от политическо значение.

  Това става особено належащо след 1951 г., когато Гърция и Турция (с най-многочислена армия след тази  на САЩ) са приети за членове на НАТО.

  На тях се гледа като на пряка заплаха за НРБ и социалистическия лагер в югоизточния фланг на северноатлантическия пакт.

  Възприето е положението, че двете южни съседки се използват като бази от разузнавателни служби на основните западноевропейски държави и САЩ. Югославия също е приоритет за разузнаването след разрива между Сталин и Тито.

  .
  продължава>
   
  ДС в преследване на „враждебната” младеж в училищата ПДФ Е-мейл
  СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
  Написано от Христо Христов   
  Понеделник, 16 Септември 2013 20:07

  alt
  Сайтът desebg.com публикува строго секретен доклад „за агентурно-оперативната работа по враждебната младеж”. Документът е от юни 1957 г. и е на Трето секретно политическо управление за борба с контрареволюцията на ДС, предшественик на Шесто управление на ДС.

  В него е анализирана оперативната и агентурна информация за настроенията сред младите поколения в страната по това време. Според изнесената статистика в края на 1956 г. българите в страната между 15 и 26 години са малко над 839 000, от които 505 000 младежи и 334 000 девойки. Студентите в страната са 288 000, а в чужбина над 37 000.

  ДС отчита, че младите хора са обвързани с членство в Димитровски съюз. Цифрите говорят за тотален контрол – 929 000 членове на възраст между 14 и 26 години и още толкова над 26 години.

  В доклада е посочена тенденцията на увеличение на „враждебна” според ДС дейност сред младежта от 1954 г.

  продължава>
   
  << Начало < Предишна 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Следваща > Край >>

  Страница 25 от 29
  FacebookTwitter
  Google BookmarksLinkedin
  MySpaceRSS Feed

  Регистър

  Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

  Сайт Памет

  Сайт Памет

  Виртуален музей

  Виртуален музей на българския комунизъм
  https://www.desebg.com

  Коментарно

  Коментарно

  Библиотека

  Библиотека

  Речник

  Коментарно
  komdos
  Декомунизация
  Христо Христов