|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досието на посланик Иво Петров в Берлин. Част 4: СС „ОСЕНОВ” шпионира „ОКТОПОД” и „САТЕЛИТ” ПДФ Е-мейл
ДОСИЕТА - Дипломати
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 14 Февруари 2011 12:29

На 14 декември 2010 г. комисията по досиетата обяви принадлежността на 192 дипломати към Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА от промените досега. От тях 44 се оказаха действащи, като 35 са посланици и представляват в момента България пред света. Един от тях е Иво Петров, посланик на България в Берлин. Сайтът Държавна сигурност.com се свърза с посолството в Берлин и отправи покана към посланик Петров за интервю, но той запази мълчание. Публикуваме досието му в няколко части.

В част 1 представихме  неговото проучване от Първо главно управление (ПГУ) на Държавна сигурност.
В част 2 се разказва как дипломатът е вербуван за секретен сътрудник (СС) „ОСЕНОВ” на ПГУ-ДС и в какво е обучаван след това.
Част 3 разкрива шпионажът, който СС „ОСЕНОВ” започва да осъществява срещу НАТО.
Част 4 е посветена на шпионажа, осъществен от „ОСЕНОВ” срещу представители на американското посолство в Бон и служители от Министерството на външните работи на ФРГ. (Видео от досието на Иво Петров - СС "ОСЕНОВ" вижте тук).

.
След първостепенните разузнавателни сведения за НАТО и РЯН, които СС „ОСЕНОВ” придобива в края на 1986 г. следва известен спад в работата му. Тя е забелязана от ПГУ и с него е осъществена нова среща. Тя се състои на 27 април 1987 г. и продължава един част – от 11 до 12 ч. (не е посочено къде). В строго секретна справка относно „Проведена среща със СС „ОСЕНОВ” оперативният работник докладва:

 

„По време на срещата посочих, че в последно време се наблюдава спад в неговата работа по изпълнението на нашите задачи. Отминали са събития с международна значимост и отзвук като посещението на Шулц (Джордж Шулц, държавен секретар на САЩ при Рейгън, б. а.) в Москва и др., а не сме информирани. Изразих увереност, че доброто начало, което поставихме, ще бъде продължено и занапред. Уверих го също, че работата му наша линия също ще бъде оценена и че съм информирал за неговите усилия и инициативност.

„ОСЕНОВ” изрази съгласие с моята оценка и предвид приближаващите съвещания в рамките на НАТО каза, че какви срещи да проведе с негови връзки от „САТЕЛИТ”. Досегашното затишие обясни с усилията си да установи и поддържа връзки с дипломати от страните на Персийския залив, съгласно получените по линия на прикритието му указания.
Проявих също така внимание към евентуални негови лични и семейни проблеми. Беседвахме и по необходимостта от строго спазване на принципите в нашето сътрудничество за неотслабваща бдителност и конспиративност.”

 

Насока да шпионира „САТЕЛИТ” – Министерството на външните работи на ФРГ

Това е един от първите документи, в които е назован обект „САТЕЛИТ”. С негов ПГУ е обозначено като обект на разузнавателна дейност Министерството на външните работи на ФРГ. В дейността си като СС „ОСЕНОВ” Иво Петров се проявява най-ефективно при използването на контактите си с различни служители в министерството, за да придобива неофициални данни, мнения и позиции, които предава на Центъра в София. Една значителна част от шпионажа, който извършва, е съсредоточен в източници, които са служители в МВнР („САТЕЛИТ”) на ФРГ.

Той обаче използва и предишни контакти от западните дипломатически среди, за да доставя разузнавателни сведения, които интересуват ПГУ. Такъв е примерът с участието на един семинар в Бон в началото на 1987 г., на който той успява да проведе разговор с ген. Шмидбауер, когото познавал от преговорите в Стокхолм и който бил докладчик на семинар.

Тази информация е предадена устно при среща с оперативния работник от резидентурата на ПГУ в Бон, който от своя страна я излага на вниманието на Центъра. Тя е запазената в досието на Иво Петров – СС „ОСЕНОВ” под заглавието – строго секретна 4нформация относно „Изисквания за военни специалисти при преминаването им на дипломатическа работа”. Съдържанието й е следното:

„По данни на висш военен, участник в делегацията на ФРГ в международните конференции по разоръжаването, за преминаването на военен специалист на дипломатическа работа съществували следните изисквания:
1.    Да не е на действителна служба.
2.    Да са завършили военен ВУЗ.
3.    Да знаят два чужди езика (английски, френски).
4.    Да са работили в учреждения на НАТО.
5.    При наличие на горните изисквания кандидатите преминавали подготовка за участие в преговори, като специалисти по военна тематика. Такава възможност съществувала не само за офицерите, но и за сержантския състав, разбира се като помощен персонал.”

През май 1987 г. Иво Петров е изпратен да участва на семинар извън Бон по линия на ПГУ, за което от разузнаването му заплащат сумата от 320 западно германски марки. Документ от получените средства е запазен в досието на СС „ОСЕНОВ”. Това е първият път, в който Иво Петров получава пари от ПГУ и актът е документиран. Резидентурата на ПГУ в Бон поставя задача на секретния сътрудник да добие листата за нарушаването на човешките права във ФРГ.
Поставена му е и друга задача –да придобива информация за отзивите и коментарите по повод посещението на Тодор Живков (официално посещение на председателя на Държавния съвет във ФРГ през юни 1987 г.). За нейното изпълнение обаче няма данни в досието на СС „ОСЕНОВ”.

 

Указания за наводки на дипломати, служители в НАТО и журналисти

През август 1987 г. Иво Петров се прибира в София, където дипломатът прекарва летния си отпуск. Това е удобен момент за по-продължителна среща с него и ПГУ я осъществява. Срещата е проведена на 25 август 1987 г. след предварително уговорка в кафе-сладкарницата на парк-хотел „Москва”. В строго секретна справка относно „Проведена среща със СС „ОСЕНОВ” е посочено:

„Дадох положителна оценка за възможностите, които има сътрудникът и за неговата информационна работа през първата година. Сега за втората година от него очакваме значително повече. Той познава добре политическият живот във ФРГ, определено специализирано работи по проблемите на Хелзинкския процес, което предполага, че от него ще искаме още по-качествена информация. Сътрудникът каза, че е създал връзки сред дипломатическия корпус, МВнР („САТЕЛИТ”), политическите и журналистически среди. Оглеждали са съвместно с „Нанев” (оперативният работник в резидентурата в Бон, б. а.) в оперативен аспект трима журналисти, но оценката и мнението на „ОСЕНОВ”, базираща се на непосредствените впечатления е, че с тези хора не може да се постигне оперативна близост и че ако предозира нещата те ще се оттеглят, а е възможно и да сигнализират КРО (контраразузнавателните органи на ФРГ, б. а.).

Сътрудникът с добро чувство сподели, че разбира желанието на „Нанев”, с когото поддържа много добри отношения, за постигане на успех, но случаят не е от такъв характер. Продължават да оглеждат всяка новопридобита връзка. Спрях се на въпроса, че за втората година ние действително ще искаме от него подаването на наводки, изучаването им. Той има такива възможности, а за нашата работа това е много важно.

Мнението ми е, че сътрудникът се отнася с разбиране към поетите ангажиментите към нас.
Изказа и съжаление, че по официална линия посланикът не му разрешавал командировки за участие в мероприятия, които са интересни за нас и за МИД. Това ограничава неговите възможности за работа само в Бон.”

 


Насока за шпионаж на „ОКТОПОД” – посолството на САЩ в Бон

През октомври 1987 г. с „ОСЕНОВ” е проведена друга среща, този път от ОР „Нанев”. Тя е осъществена на 13 октомври 1987 г. от 10 до 11 ч. На нея му е обърнато внимание за задълбочаване на третираните политически проблеми, което включва техния анализ и прогноза. Указано му е да работи за подобряване на качеството на изпращаната информация. Направен е преглед на създадените връзки с информационни възможности по ВПР (външно политическо разузнаване, б. а.) и са очертани насоките на по-нататъшното им използване. На тази среща СС„ОСЕНОВ” подава първата си наводка. Тя е за служител на американското посолство в Бон, което в ПГУ определят под кодовото име „ОКТОПОД”. Американският дипломат работи е от екипа на посланика на САЩ във ФРГ. За него в Центъра получават следната информация от СС „ОСЕНОВ”:

 

Дейвид Янг – ІІ секретар в обект „ОКТОПОД”, неженен, около 30-годишен. Работил в 12-членната група от екипа на посланика. „ОКТОПОД” наброявал 630 човека и бил второто по големина учреждение на САЩ след това в Египет, което наброявало около 1000 души. Първоначално имал желание да стане летец, но тъй като носил очила преценил, че шансовете му за развитие не били особено големи и се отказал. Преди да дойде на работата във ФРГ е бил в продължение на 2-3 години съветник на конгресмен в САЩ. Специализирал се по проблемите на разоръжаването и в проведения разговор се интересувал до каква степен социалистическите страни можели да говорят със СССР по проблемите на ядреното разоръжаване (в смисъл да влияят при решения). На поставени му въпроси за политическите отношения на САЩ извън проблемите на ядреното разоръжаване отговарял, че не е компетентен.”

 

На „ОСЕНОВ” са дадени указания да продължи контакта, като го използва, както за придобиване на политическа информация, като е инструктиран по въпросите, които интересуват ПГУ.

Иво Петров предава сведения и за друго лице – дипломат от западногерманското Министерство на външните работи с позиции в НАТО. За него ОР предава следните данни, получени от секретния сътрудник:

 

Йохан Дреер – шеф реферат в НАТО и разоръжаване в „САТЕЛИТ”. Със същият сътрудникът се познава още от конференция в Стокхолм. Поддържали и семейни отношения, бил му гостувал вкъщи. Оценката на СС бе, че лицето почти не излиза от официалните рамки при обсъждане на политически теми. Договорихме се контактът да продължи на официална
основа, като се стреми да придобива информация за ФРГ и по проблемите на ЗЕС.”

 

СС „ОСЕНОВ” докладва на оперативния работник за още един свой контакт, този път от средите на медиите:

 

Карл Кристиан Кайзер – журналист от в. „Ди Цайт”. Същият имал възможност да информира по вътрешно-политически проблеми и в разговорите се отличавал с интересни анализи.”

 

На „ОСЕНОВ” е указано как да се подготвя предварително за срещите, за неафиширане на контакта и по-малко използване на телефонната връзка. Още в първия разговор да преценява в каква връзка може да ни е полезно дадено лице, да информира ОР за прихващане на връзка.

„В бъдещата работа ще го насочвам главно по обектите „ОКТОПОД” и „САТЕЛИТ”, докладва в Центъра ОР „Нанев”.

При следващата среща на „ОСЕНОВ” е поставена нова задача – да се опита да осъществи контакт и да разработи един от западногерманските военни експерти по стратегическите оръжия.

 

ЛЕГЕНДА:
ЗЕС – Западно европейски съюз
КРО – контраразузнавателни органи
„ОКТОПОД” – посолството на САЩ във ФРГ
ОР – оперативен работник
„САТЕЛИТ” – Министерството на външните работи на ФРГ
СС – секретен сътрудник.

В част 5 на досието на посланика на България в Берлин Иво Петров очаквайте: „Кой военен специалист от ФРГ започва да шпионира „ОСЕНОВ”.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов