|
Дезинформацията и противодействието срещу нея ПДФ Е-мейл
Рубрики - Дезинформация
Написано от Държавна сигурност.com   
Сряда, 10 Април 2024 18:04

alt

 

 

Сайтът desebg.com открива нова рубрика „Дезинформация“, в която ще се систематизират публикации, свързани с противодействието на дезинформацията и проблемите, които тя предизвиква в настоящето. Първият текст е на Европейската комисия, публикуван на нейния сайт в който са обобщени нейните кампании за борба срещу дезинформацията.


Комисията се бори с разпространението на дезинформация и дезинформация онлайн, за да гарантира защитата на европейските ценности и демократичните системи.

Дезинформацията е невярно или подвеждащо съдържание, което се разпространява с цел измама или осигуряване на икономическа или политическа изгода и което може да причини обществена вреда. Невярната информация е невярно или подвеждащо съдържание, споделяно без вредни намерения, въпреки че ефектите все още могат да бъдат вредни.

Разпространението на дезинформация и дезинформация може да има редица вредни последици, като например заплаха за нашите демокрации, поляризиране на дебатите и излагане на риск на здравето, сигурността и околната среда на гражданите на ЕС.

Широкомащабните кампании за дезинформация са голямо предизвикателство за Европа и изискват координиран отговор от страна на държавите от ЕС, институциите на ЕС, онлайн платформите, новинарските медии и гражданите на ЕС. Комисията разработи редица инициативи за борба с дезинформацията:

  • инициативата „Борба с дезинформацията онлайн: европейски подход“ е набор от инструменти за справяне с разпространението на дезинформация и за гарантиране на защитата на ценностите на ЕС;
  • планът за действие относно дезинформацията има за цел да укрепи способностите и сътрудничеството на ЕС в борбата с дезинформацията;
  • планът за действие за европейската демокрация разработва насоки за задълженията и отчетността на онлайн платформите в борбата с дезинформацията;
  • Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г. за първи път в световен мащаб се съгласи на доброволна основа с стандарти за саморегулиране за борба с дезинформацията. Тя имаше за цел да постигне целите, определени в съобщението на Комисията, представено през април 2018 г.
  • програмата за мониторинг на дезинформацията във връзка с COVID-19, осъществявана от подписалите Кодекса за поведение, действа като мярка за прозрачност, за да се гарантира отчетността на онлайн платформите в борбата с дезинформацията.
  • EDMO е независима обсерватория, обединяваща проверители на факти и академични изследователи с експертен опит в областта на онлайн дезинформацията, платформите на социалните медии, ръководените от журналисти медии и практикуващите медийна грамотност
  • засиленият кодекс за поведение в областта на дезинформацията, подписан на 16 юни 2022 г., обединява широк кръг от участници, които да се ангажират с широк набор от доброволни ангажименти за борба с дезинформацията.


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер
https://www.desebg.com
komdos
Декомунизация
Христо Христов