|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
„Държавна сигурност – структура и основни документи”, DVD, документален сборник ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Събота, 19 Февруари 2011 18:20

Сайтът Държавна сигурност.com продължава да ви представя изследователската дейност на комисията по досиетата, която й е възложена със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (чл. 10 от закона).

Като част от тази дейност комисията утвърди издаването на тематични документални сборници. За периода 2009-2010 г. комисията издаде общо четири сборници. Те се разпространяват безплатно. Освен хартиени издания, комисията ги предлага и в електронен вариант. 

 

„Държавна сигурност – структура и основни документи” е вторият разширен  DVD-формат от подготвяните и издавани документални сборници на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

.

Вид на изданието: DVD-формат на документален сборник, фототипно издание.
Съдържание:
1.    Въведение от д-р Орхан Исмаилов, зам.-председател на комисията по досиетата.
2.    Предговор от Христо Христов.
3.    По-често срещани съкращения.
4.    Списък на документите.
5.    Факсимилета на документите.

Въведението, предговорът и списъкът на документите са с превод на английски език.

Редакторски и съставителски екип:
Д-р Орхан Исмаилов (отговорен редактор)

Съставителски екип:
Мария Бонева
Христо Христов

Консултант:
Евтим Костадинов

Технически сътрудници:
Хайрие Шакир
Гюрсел Салим


Брой на публикуваните документи: 210.
Период: септември 1946 г. – февруари 1990 г.
Страници: 2485.
Година на издаване: 2011 г.

 

Описание на раширения DVD-формат на документалния сборник

Документалният сборник е съставен на основата на материали в три основни архивни фондове – този на МВР, на Националната разузнавателна служба, правоприемник на Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването) и на Държавна агенция „Архиви”.

За първи път на едно място се събират най-важните устройствени документи за Държавна сигурност, утвърждавани  от Политбюро на ЦК на БКП и на Секретариата на ЦК и ръководни документи по линия на ДС на министрите на вътрешните работи в посочения период.

В разширения DVD-формат на сборника, както и в първоначално издадения хартиен вариант, са засегнати три основни направления на Държавна сигурност – документи за нейната структура в периода 1946-1990 г., за агентурния апарат на ДС и за оперативния отчет на ДС.


DVD-форматът на документалния сборник „Държавна сигурност – структура и основни документи” е продължение на хартиеното издание, което включва много по-малко архивни документи - общо 46, разположени на близо 500 страници. В DVD-формата предлаганите документи са общо 210, разположени на над 2300 страници.

DVD-форматът на сборника дава възможност за подробно тематично селектиране на архивните документи.  За удобство на ползвателите в  DVD изданието са предложени два варианта на подреждане на документите – „А – пълна версия” и „Б – тематична версия”. Първият вариант „А – пълна версия” представлява един общ файл в pdf-формат, в който са събрани и подредени хронологично архивните документи заедно с предговора, въведението и съдържанието на сборника, както на български, така и на английски език. За улеснение при ползването на документите в пълната версия е предложена възможност за автоматична препратка към всеки един документ, описан в съдържанието, чрез кликване върху съответния знак срещу него.

При „Б – тематична версия” документите са подредени тематично в три основни раздела. Първият раздел е „Структура на ДС”, вторият е „Агентурен апарат”, третият – „Оперативен отчет”. Във всеки от трите раздела документите са селектирани по съответната тема и са подредени хронологично. Тематичната версия има и четвърти раздел „Приложения”, съдържащ схеми на структурата на Държавна сигурност в периода 1937 г. до 1990 г.

За разлика от пълната версия в директория „А” всички документи от разделите „Структура на ДС”, „Агентурен апарат” и „Оперативен отчет” са представени в директория „Б – тематична версия” са предложени единично в самостоятелна директория, съдържаща фонда, описа и архивната единица на документа. В тематичната версия на сборника всички архивни документи с малки изключения са предоставени за ползване в два формата – pdf и jpeg, групирани съответно в две самостоятелни директории. Това е голямо предимство за читателите, защото по този начин те са максимално улеснени в ориентирането при толкова много документи, като има възможност директно да откриват и да използват конкретен самостоятелно представен документ в pdf или jpeg формат. Форматът jpeg дава удобството да се използват отделни страници от документите.


В раздела „Структура на ДС” архивните материали са групирани тематично в отделни подраздели, които улесняват ползването на материалите в следните направления:
•    Структурата на Държавна сигурност;
•    Устройствени документи за ДС;
•    Управления на ДС;
•    Самостоятелни отдели на ДС;
•    Общи инструкции и заповеди.

Във всяка една директория на тези подраздели документите са подредени хронологично и към тях са приложени описи със съдържанието им на български и на английски език. В подразделите, отнасящи се до управленията на ДС и до самостоятелните й отдели, са включени като документи и исторически справки за съответната структура. Тези исторически справки са изготвени от отдел ІІІ „Картотека и архив” на ДС още преди политическите промени в България през 1989 г. За някои управления като Първо главно управление и Четвърто управление (икономическо от 1986 г.) и някои самостоятелни отдели в архивите не са открити такива справки и това е причина да не са включени в съответния подраздел.

 

Хартиено издание на документалния сборник „Държавна сигурност – структура и основни документи”

Вид на изданието: Документален сборник, фототипно издание.
Съдържание:
1.    Въведение от д-р Орхан Исмаилов, зам.-председател на комисията по досиетата.
2.    Предговор от Христо Христов.
3.    Списък на документите.
4.    Факсимилета на документите.
5.    Съкращения.
6.    Структура на Държавна сигурност.
7.    Именен показалец.
8.    Списък на документите с анотация.

Въведението, предговорът и списъкът на документите са с превод на английски език.

 

Редакторски и съставителски екип:
Д-р Орхан Исмаилов (отговорен редактор)
Татяна Кирякова

Съставителски екип:
Мария Бонева
Христо Христов (автор на предговора и бележките)

Консултант:
Евтим Костадинов

Технически сътрудници:
Хайрие Шакир
Гюрсел Салим


Брой на публикуваните документи: 46.
Период: септември 1946 г. – януари 1978 г.
Страници: 508.
Година на издаване: 2010 г.

Разширеното DVD-издание на документалния сборник „Държавна сигурност – структура и основни документи”, както и електронният вариант на хартиеното издание, се разпространяват безплатно. И двете могат да бъдат изтеглени от страницата на комисията по досиетата (http://www.comdos.bg/).

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов