|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
„КГБ и ДС – връзки и зависимости”, документален сборник ПДФ Е-мейл
COMDOS - Изследователска дейност
Написано от Христо Христов   
Събота, 12 Февруари 2011 10:42

Сайтът Държавна сигурност.com започва да ви представя изследователската дейност на комисията по досиетата, която й е възложена със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (чл. 10 от закона).

Като част от изследователската дейност на комисията утвърди издаването на тематични документални сборници. За периода 2009-2010 г. комисията издаде общо четири сборници. Те се разпространяват безплатно. Освен хартиени издания, комисията ги предлага и в електронен вариант.


„КГБ и ДС – връзки и зависимости” е първият документален сборник на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Вид на сборника: Документален, фототипно издание.

.

 

Съдържание:
1.    Встъпление от Татяна Кирякова, член на комисията по досиетата.
2.    Предговор от доц. Д-р Йордан Баев, научен консултант.
3.    Списък на документите.
4.    Факсимилета на документите.
5.    Сравнителна структура на КГБ (1954-1991) и на ДС (1952-1990).
6.    Термини и съкращения.
7.    Именен показалец.
8.    Списък на документите с анотации на английски език.

Редакторски и съставителски екип:
Татяна Кирякова (отговорен редактор), д-р Валери Кацунов, Надежда Ангелова и Славчо Славчев.

Брой на публикуваните документи: 53.
Период: Юни 1950 – март 1991 г.
Страници: 476.
Година на издаване: 2009 г.

Документалният сборник е съставен на основата на материали в два основни архивни фондове – този на МВР и на Националната разузнавателна служба, правоприемник през 1990 г. на Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването).

Особен интерес представляват документите от архива на ПГУ, тъй като той е един от архивите, останали затворени за граждани и изследователи повече от 18 години след промените в България в края на 1989 г.

Сборникът не съдържа документи на Политбюро на ЦК на БКП и на Секретариата на ЦК, съхранявани в Централния държавен архив, в които се разглеждат важни въпроси за взаимодействието с КГБ, решавани на най-висше партийно ниво.

Изданието дава възможност да се добие представа за взаимоотношенията на Държавна сигурност и КГБ в периода 1950-1991 г. и силната зависимост на НРБ от СССР. Публикувани са различни видове документи – от доклади, писма, бележки, списъци, протоколи и информации до планове за сътрудничество между ДС и КГБ в посочения период, както и планове за сътрудничество на отделни структури на ДС с такива на КГБ.

В стъплението е посочено, че сборникът е част от авторитетен международен проект, озаглавен „Сътрудничеството на КГБ с другите секретни служби в Централна и Източна Европа” и е българският принос към реализирането му.

Част от публикуваните документи са на руски език.

В оформлението са използвани архивни снимки от фонда на Музея на МВР.

В графиката „Структура на ДС”, публикувана в сборника, Второ главно управление на Държавна сигурност е представено като управление за външна сигурност, вместо контраразузнавателно управление. Шесто управление е посочено като вътрешна сигурност, вместо управление за борба с идеологическата диверсия, контрареволюционните, националистически  и други противодържавни прояви в страната.

Хартиеният сборник е изчерпан. Неговият електронен вариант може да бъде изтеглен от страницата на комисията по досиетата (http://www.comdos.bg/).

През 2010 г. комисията издаде на DVD и разширен електронен вариант на сборника. Той съдържа общо 419 документи. Общият обем на сборника е 2818 страници. Съставителският екип се състои от Татяна Кирякова и Надежда Ангелова.

В  DVD-то документите са подредени тематично. Списъкът на документите е само на български език. DVD-то представя документите в един общ файл във формат  pdf. Това не позволява на ползвателите да работят директно с отделни документи. За улеснение при ползването в списъка с документите, към всеки един от тях е създаден линк за директно преминаване към него.

Разширеният електронен вариант на сборника „КГБ и ДС – връзки и зависимости” също може да бъде изтеглен от страницата на комисията по досиетата.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов