|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 1,5 млн. архивни дела съхранява вече Централизираният архив за документите на комунистическите служби ПДФ Е-мейл
COMDOS - Централизиран архив
Написано от Христо Христов   
Неделя, 02 Януари 2022 16:27

alt

 

Общо 1 517 198 архивни дела – документи на хартиен носител – на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА от времето на комунистическия режим се съхраняват в Централизирания архив, изграден от Комисията по досиетата в Банкя, който функционира от 2011 г.

Това става ясно от отчетните доклади на независимия държавен орган, натоварен с изпълнението на държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните служби и съхранението на техните архиви.

Комисията по досиетата се отчита два пъти в година пред парламента (юли и декември месец), а докладите за дейността ѝ са публикувани на нейния сайт (виж – ТУК).

Въпросните 1 517 198 архивни дела представляват около 14 492 линейни метра. Към тях трябва да се прибавят и 2 595 435 броя карти и картони, които също се съхраняват в „централизирания архив в гр. Банкя.

Със закона за досиетата от 2006 г. всички държавни институции, които към онзи момент съхраняваха документи на ДС или разузнавателните служби на БНА, бяха задължени да ги предадат на сформираната от парламента през април 2007 г. Комисията по досиетата.

Предаването на архивите на тоталитарните комунистически служби се оказа дълъг и сложен процес, който в голямата си част приключи преди няколко години.

От отчетните доклади на Комисията по досиетата става ясно, че все пак и през 2021 г. е продължила да изисква и е получила определен брой архивни материали.

Общият брой на новоприети архивни материали е 1458 архивни дела. Те са получени от МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Служба „Военно разузнаване“ към Министерството на отбраната.

Сайтът desebg.com представя по-подробна статистика за архивите от двата отчета на Комисията по досиетата:


Дейности по комплектуване и съхранение на архива (декември 2020 – юни 2021 г.)

Приемане на архивни документи:
За периода 01 декември 2020 г. до 30 юни 2021 г. са приети 842 архивни дела (документи на хартиен носител), с източник, както следва:

 • МВР – 842 броя архивни дела, в това число 760 броя архивни дела от ДАТО.

Съхранявани архивни документи към момента в сектор КСА:

 • документи на хартиен носител – 1 516 569 архивни дела, съставляващи около 14 481 линейни метра и 2 595 435 броя карти и картони;
 • филмирани документи – 15 066 броя;
 • документи на електронен носител (CD) – 253 броя;
 • филмови материали – 3778 броя ролки с учебни филми от областните дирекции на МВР Враца, Русе и архивна база Симеоново;
 • видеокасети – 402 броя.

Предоставяне на архивни документи и информация за тях:

 • за запознаване с документи на граждани и изследователи са предоставени – 4 619 дела;
 • обратно са приети за постоянно съхранение – 2 429 дела;
 • подготвени са отговори на 338 запитвания за 610 лица;
 • направени са справки по 2 495 дела.

Извършена е паспортизация на 12 791 дела, както следва:

 • 2 267 лични кадрови дела с източник МВР;
 • 2 221 дела от оперативен архив (фонд 1А);
 • 926 дела от служебен архив ( ф.10, оп. 7 А и 8 А);
 • 7 377 справки и проучвания от ОД на МВР Видин (СДОИ).

Класиране на документи:

 • Подредени в кутии са около 35 200 адресни и анкетни карти от ОД на МВР Кърджали и ОД на МВР Хасково;
 • Ежеседмично се актуализират електронните регистри (списъци) на постъпленията с документи от различните източници;
 • Продължава работата по въвеждане и поддържане на данните от архивните дела в единната автоматизирана информационна система (АИС) на централизирания архив на Комисията;
 • Въведена е информацията за 2 267 лични кадрови дела /с източник МВР/;
 • Съставени са описи на наличните справки и проучвания на 1 249 дела от служебен, оперативен архив и ОРОН получени от ДАТО и са въведени данните в създадения опис на наличните дела от фонд 1 А на МВР София до архивен номер 9 891 като работата по него продължава;
 • Допълнени са данните за наличните справки и проучвания от ОД на МВР Варна, като е вписана информацията за 7 270 лица и описът е финализиран;
 • Продължава въвеждането на данни в съставения опис на наличните справки и проучвания от ОД на МВР Бургас, като е вписана информацията за 11 275 лица;
 • След финализиране на процеса по обезпаразитяване са почистени 330 дела, съдържащи общо около 3 300 листа и са прибрани по места 330 дела и 250 гранично контролни листа.


Дейности по комплектуване и съхранение на архива (юли 2021 – ноември 2021 г.)

Приемане на архивни документи:
За периода 01 юли 2021 г. до 30 ноември 2021 г. са приети 616 архивни дела (документи на хартиен носител), с източник, както следва:

 • МВР – 24 броя архивни дела, в това число 1 брой архивно дело от ДАТО;
 • Държавна агенция „Национална сигурност” – 63 броя архивни дела, които са обособени в 76 архивни единици;
 • МО – Служба „Военно разузнаване” – 529 броя архивни дела.

Съхранявани архивни документи към момента в сектор КСА:

 • документи на хартиен носител – 1 517 198 архивни дела, съставляващи около 14 492 линейни метра и 2 595 435 броя карти и картони;
 • филмирани документи – 15 066 броя;
 • документи на електронен носител (CD) – 253 броя;
 • филмови материали – 3778 броя ролки с учебни филми от областните дирекции на МВР Враца, Русе и архивна база Симеоново;
 • видеокасети – 402 броя.

Предоставяне на архивни документи и информация за тях:

 • за запознаване с документи на граждани и изследователи са предоставени – 4 255 дела;
 • обратно са приети за постоянно съхранение – 2 222 дела;
 • подготвени са отговори на 348 запитвания за 391 лица;
 • направени са справки по 2 091 дела.

Извършена е паспортизация на 14 144 дела, както следва:

 • 12 336 дела от оперативен архив (фонд 1А);
 • 1 555 дела от служебен архив ( фонд 63);
 • 253 дела от фонд „Паспортни преписки” на ОД на МВР Русе и ОД на МВР Смолян.

Класиране на документи:

 • Подредени в кутии са около 63 200 адресни и анкетни карти от ОД на МВР Кърджали и ОД на МВР Хасково;
 • Ежеседмично се актуализират електронните регистри (списъци) на постъпленията с документи от различните източници;
 • Продължава работата по въвеждане и поддържане на данните от архивните дела в единната автоматизирана информационна система (АИС) на централизирания архив на Комисията;
 • Въведена е информацията за 1 346 лични кадрови дела /с източник МВР/;
 • Продължава въвеждането на данни в съставения опис на наличните справки и проучвания от ОД на МВР Бургас, като е вписана информацията за 7 543 лица;
 • След финализиране на процеса по обезпаразитяване са почистени 4 293 дела, съдържащи общо около 21 465 листа и са прибрани по места. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов