|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата вече събра над 14 километра архиви от ДС ПДФ Е-мейл
COMDOS - Централизиран архив
Написано от Христо Христов   
Петък, 28 Декември 2018 20:46

alt
Към края на 2018 г. Комисията по досиетата вече е събрала 1 512 044 архивни дела, съставляващи 14 423  линейни метра и  2 595 424 броя карти и картони от тоталитарните служби по време на комунистическия режим в лицето на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА (военното разузнаване).

Това показва отчетния доклада за дейността на независимия държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на комунистическите служби и достъпа до архивите на ДС, за периода юли-декември 2018 г., който е внесен в Народното събрание и е публикуван на сайта на Комисията.

За този период в Централизирания архив за документите на тоталитарните служби в Банкя се приети 427  архивни дела и 2 картона (документи на хартиен носител) и 118 микрофиша, с източник, както следва:

 • МВР – 191 броя архивни дела;
 • Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – 131 броя архивни дела и 118 микрофиша;
 • Министерство на правосъдието – 3 архивни дела и 2 картона;
 • Държавна агенция „Архиви” – Стара Загора – 102 архивни дела.
 • Към съхраняваните архивни документи, които на хартиен носител надхвърлят 1,5 милиона архивни дела, представляващи над 14 000 линейни метра и  над 2, 5 милиона броя и картони трябва да се прибавят още и:
 • филмирани документи – 14 482 броя;
 • документи на електронен носител (CD) – 253 броя;
 • филмови материали – 3778 броя ролки с учебни филми от областните дирекции на МВР – Враца, Русе и архивна база Симеоново;
 • видеокасети – 402 броя.

По предоставяне на архивни документи и информация от Централизирания архив в Банкя през последната половин година Комисията е извършила следното:

 • за запознаване с документи на граждани и изследователи са предоставени – 4 316 дела (предварително проверени за оперативни данни на чужди граждани и идентификационни данни на секретни сътрудници, незаемали публична длъжност или неизпълнявали публична дейност);
 • обратно са приети за постоянно съхранение – 4 348 дела;
 • подготвени са отговори на 502 запитвания за 840 лица;
 • направени са справки по 2 260 дела.
 • Извършена е паспортизация на 5 583 дела, както следва:
 • 4 796 дела (с източник Министерство на отбраната – Служба „Военна информация”);
 • 480 дела (именни указатели с източник МВР);
 • 202 дела (служебен архив с източник ДАНС);
 • 105 дела (служебен архив ВКР).

При дигитализация, реставрация и застраховане на архивите на тоталитарните служби за периода  1 юли 2018 г. до 30 ноември 2018 г. са сканирани и копирани общо 1 739 архивни дела или 102 648 листа.

По заявка на граждани:

 • 489 архивни дела или 31 013 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител по заявки на граждани;
 • 10 архивни дела или 966 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител (със заличени оперативни данни за чужди граждани и идентификационни данни на секретни сътрудници, които не са заемали публична длъжност или не са извършвали публична дейност;
 • 130 архивни дела или 7 110 листа – заверени копия, предоставени на хартиен носител по заявки на граждани;
 • 259 архивни дела или 7 910 листа – заверени копия, предоставени на хартиен носител във връзка със заявки на отдел „Правно-административен” и администрацията на Комисията;
 • 537 архивни дела или  35 677 листа – във връзка със застраховане на анонимизирани заверени копия по заявки на граждани;
 • 172 архивни дела или  11 690 листа – копия от филмирани материали (микрофишове/микрофилми) предоставени на хартиен и/или електронен носител по постъпили заявки;
 • обработени и предоставени по заявка на граждани са 29 копия от учебни филми.

 Една от основните цели на закона за досиетата, приет в края на 2006 г., бе архивите на тоталитарните служби да бъдат предадени на независимата Комисия, която от своя страна да изгради Централизиран архив, където да ги съхранява и да ги предоставя за достъп до гражданите.
alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов