|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Категории секретни сътрудници на Държавна сигурност ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - Агентурен апарат
Написано от Христо Христов   
Петък, 21 Януари 2011 23:09

 

В системата на Държавна сигурност съществуват два вида сътрудници – щатни и нещатни. Първите са кадровите служители в ДС – офицерския и сержантски състав. Втората категория обхваща всички сътрудници, включени в агентурната мрежа на Държавна сигурност.
В разговорния език най-често срещаното и употребявано название е агентът. Но според строго секретните инструкции за  агентурния апарат на ДС той се е състоял от няколко основни категории секретни сътрудници.

.

Това са:


Към тях в различни периоди са включвани и категориите – информатор, доверено лице и камерен агент.
Едни от първите определения на основните категории секретни сътрудници могат да се открият в строго секретна „Инструкция по придобиване, възпитание и ръководство на агентурата на органите на Държавна сигурност” от 1950 г. (документът е публикуван в сборник №2 на комисията по досиетата „Държавна сигурност – структура и основни документи”, 2010 г.).

През 70-те години в Първо главно управление на Държавна сигурност започват да използват термина "секретен сътрудник", който по своята същност представлява агент.

В Разузнавателното управление на Генералния щаб на Българската народна армия определят агентите си с термина "сътрудник".

Основните категории секретни сътрудници  еволюират през следващите години като тяхното описание може да се намери в някои секретни заповеди на министъра на вътрешните работи. Последната от тях е строго секретна от особена важност заповед №І-30 на министъра на вътрешните работи Георги Танев за „Придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица” от 30 май 1989 г. (В рубриката „Агентурен апарат” са дадени кратки описания на основните категории секретни сътрудници на ДС).

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов