|
Състояние на валутно-контрабандните престъпления и организираната престъпност в НРБ в края на соца ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Петък, 06 Март 2020 17:07

alt

 

„За последните 20 години стойността на валутните ценности, попаднали в орбита на незаконни сделки и трансфери, се е увеличила 70 пъти. Само за сравнение могат да се посочат две цифри: валутните престъпления, разкрити през 1968 г. са 442 броя, а щетите възлизат на 182 000 лв., а през 1987 г. при разкрити 976 валутни престъпления щетите достигат 12,5 млн. лв.”

Това констатира през месец май 1990 г. Националната служба за защита на конституцията (НСЗК), правоприемник на Второ главно управление на Държавна сигурност (контраразузнаването.

 Констатацията е направена в строго секретна аналитична справка относно: Състояние и тенденции на валутно-контрабандните престъпления и организираната престъпност в НРБ (Народна република България), която desebg.com публикува онлайн.

Той съдържа тежки заключения за наследството на престъпността в края на тоталитарното управление на Българската комунистическа партия в две основни направления – ватулно-контрабандните престъпления и в организираната престъпност.

И разбива мита, че по времето на „социализма” е нямало престъпност. Нещо повече разкрива с какви страховити темпове тя се е развивала в края на тоталитарния комунистически режим.

НСЗК (впоследствие НСС, а от 2008 г. ДАНС) предупреждава, че през 1990 г. (когато още управлява БКП/БСП, б.а.) „особено нарасна броя на стоковата контрабанда, осъществявана двупосочно за НРБ (главно от Турция и Австрия), така и от НРБ (главно за Югославия)”.

Контраразузнаването не се ангажира с точни цифри, но подчертава, че тази контрабанда допринася за увеличението на цените и дефицита на българския пазар.

Като предмет на валутно-контрабандната дейност са изброени ширпотребни стоки, благородни метали и изделия от тях, стратегически метали, скъпоценни камъни, битова електроника, оръжие, наркотици, произведения на изкуството, предмети с художествена или нумизматична стойност, а също така скъпи и дефицитни промишлени стоки.

Отчетено е, че за периода януари 1988 – декември 1989 г. са регистрирани 344 случая на стокова контрабанда, 728 случая на незаконен трансфер на валута, 504 случая на незаконна търговия, 29 случая на контрабанда и незаконна търговия с оръжие, 115 случая на контрабанда и незаконна търговия с наркотици, 73 случая на спекулативни връзки и 265 случая на комбинирани или смесени престъпления – валутни, стокова контрабанда, незаконна търговия и др.

Контраразузнаването подчертава, че по отношение на контрабандата на наркотици и оръжие не всички случаи са регистрирани в системата „ИСКРА”, а също съществува голям процент неразкрити такива престъпления.

Подробно са разгледани схемите за контрабанда на наркотици през НРБ.

В аналитичната справка е отделено подробно внимание на организираната престъпност в края на комунистическия режим и съществуването на „българска мафия”. Отбелязано е, че от три години (от 1986 г.) "мафията" има стремеж за "изпиране" на незаконно придобитите средства.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и краят на тоталитаризма”, издание на Комисията по досиетата, 2011 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов