|
Държава-лагер: По 40 души средно на ден напускали и влизали в НРБ през 1950 г. ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Петък, 26 Юли 2019 20:33

alt
Шокираща статистика разкриват архивите на Държавна сигурност: През един от най-мрачните периоди на комунистическия тоталитарен режим – началото на 50-те години на ХХ средно по около 40 души на ден е бил пътникопотока на пътуващите извън НРБ и на влизащите в нея.

Това разкрива строго поверителна докладна записка на МВР-ДС относно: Излизането на български граждани зад граница и влизането на чужди граждани в страната.

Той е от края на 1950 г. и е адресиран до Политбюро на ЦК на БКП, а desebg.com го публикува онлайн. Младите хора в България, например, не знаят, че по времето на социализма свободното пътуване зад граница е невъзможно. Особено на Запад.

Процедурата е изключително тежка и се състои от проверка на намеренията, произхода, отношението към комунистическата власт и нейните мероприятия.

Често за издаването на съответната виза Държавна сигурност е предлагала съответните хора да станат нейни сътрудници. В противен случай молбите им за пътуване не са одобрявани.

Гражданите, които са имали роднини бегълци на Запад или родът им е „засегнат от мероприятията на народната власт” изобщо не са могли да напускат страната.

В документа на МВР-ДС се съдържа статистика за пътуващите зад граница и влизащите в нея за посочената 1950 г..

Общият брой на подадените молби за издаване на нови паспорти за пътуване в чужбина за 1950 г. е бил 5107.

По оценката на МВР-ДС това е определено като „все още от нашата страна излизат голям брой български граждани”.

Статистиката на репресивния апарат на БКП показва и какви са били молбите на тези малко на 5000 граждани:

  • 1411 – частни пътувания, от които са отказани 205;
  • 354 – разрешения на лица за специализация, на едно е отказано;
  • 1180 – служебни пътувания, на 6 е отказано;
  • 185 – дипломати и куриери, на 2 е отказано;
  • 912 – разрешения на чужденци за влизане в страната, на 137 е отказано;
  • 91 – разрешения за транзитно преминаване, на 3 е отказано.

„Средно на ден за този период от време се падат около 40 преминавания на границата от български и чужди граници”, се посочва в справката.

В нея е посочен, че разрешенията за напускане и влизане в страната са се давали от МВР. От началото на 1950 г. е създадена комисия при ЦК на БКП, която е трябвало да дава разрешенията, но се е забавила организацията. Предложено е този въпрос изцяло да бъде от компетенциите на ЦК.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – войникът на партията”, издание на Комисията по досиетата, 2015 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов