|
Истината за престъпността в България в края на комунизма ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 28 Юли 2014 09:44

alt
Един от митовете за комунизма е, че до 10 ноември 1989 г. не е имало престъпност в страната, а това е негативна характеристика на демокрацията. Това е така, защото допреди 25 години информацията и данните за реалната криминална обстановка в страната са цензурирани и крити от обществото, като МВР ги оставя за вътрешна употреба и ги свежда до знанието единствено на висшия ръководен апарат на БКП.

Сайтът desebg.com публикува секретен анализ за състоянието на оперативната обстановка и работата на органите на Народната милиция в борбата с престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на движението през 1988 г. Той дава цялостна представа за криминалната обстановка в страната, нивото на престъпност и разкриваемост.

Документът е изготвен през януари 1989 г. и е подписан от зам.-министъра на вътрешните работи и директор на Народната милиция ген. Иван Димитров.

В анализа е посочено, че разкриваемостта на престъпленията в Народна република България през 1988 г. от страна на органите на МВР бележи отстъпление с 20,7 процента. Разкрити са 9613 престъпления. По-ниската разкриваемост засяга всички видове престъпления в икономиката – присвоявания, валутни и документни престъпления, престъпления по служба, измами и изнудвания.

„През изминалата година [1988] се запази тенденцията за извършване на все по-крупни, завоалирани и по-трудно доказуеми посегателства в икономиката, особено при престъпления като спекула, контрабанда, валутни престъпления, измами и изнудвания”, е подчертано в анализа.

Отчетено е, че процесът на неблагоприятно развитие на криминалната престъпност, характерен за последните години, се е задълбочил още повече през 1988 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 52 473 и в сравнение с преходната 1987 г. бележи ръст с 8,5 процента. Сред тях доминиращо място заемат кражбите на домашно имущество – 62, 1 процента.

Въпреки че делът на престъпленията срещу личността – умишлени убийства, изнасилвания и грабежи е сравнително нисък от порядъка на 3,1 процента, тревога в МВР предизвиква изключително високият ръст на умишлените убийства – 32,1 процента.

В документа е посочена обстановката в различни области и са коментирани някои от престъпленията.

В документа е дадена статистика за пътнотранспортните произшествия в страната през 1988 г. Регистрираните произшествия са 5974, при които са загинали 1153 души, а 6292 са получили различни телесни наранявания. По този показател данните превишават броя на жертвите по пътищата в различни години след разпадането на комунистическия режим.

В анализа е отчетено, че причините за тежките пътно-транспортни произшествия се дължат на несъобразена скорост, отнемане на предимство, неправилно изпреварване и употреба на алкохол. Последната бележи висок ръст през 1988 г. – под въздействието на алкохол са станали 427 произшествия, при които са загинали 346 души, а 1940 са ранени.

Документът е включен в сборника на Комисията по досиетата „Държавна сигурност и краят на тоталитаризма”, 2011 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов