|
Секретно: Какви инструкции даде КГБ на МВР преди 10 ноември 1989 г. ПДФ Е-мейл
Документи - МВР
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 21 Ноември 2013 12:17

alt
Сайтът desebg.com публикува секретна информация относно: Работно посещение на делегация на МВР на НРБ в СССР от 30 октомври 1989 г.

Документът е подписан от тогавашния министър на вътрешните работи ген. Георги Танев и съдържа подробно описание на разговорите на българската делегация на МВР, проведени с ръководството на КГБ в Москва между 9 и 14 октомври 1989 г., месец преди принудителната оставка на Тодор Живков.

„Проведените разговори преминаха в изключителен дух на другарство, сърдечност и откровеност. Неизменно беше изтъквано тяхното сътрудничество и единодействие между нашите партии и държави, чистотата на българо-съветската дружба, голямата обич и уважение между двата народа, както и принципното съвпадение на цели задачи и направления на преустройството у нас и в Съветския съюз”, пише министърът на вътрешните работи ген. Танев.

Той информира за казаното от председателя на КГБ ген. Владимир Крючков, който малко по-рано, през септември 1989 г., е избран за член на Политбюро на ЦК на КПСС (през 1991 г. Крючков е един от организатори на неуспешния пуч срещу Горбачов, б. а.).

В своето изложение пред делегацията на българското МВР той откроява следните важни моменти от процесите в СССР:

  • Сблъсък с плурализма в светогледа, в това число и мнения против социалистическия път на развитие;
  • Неочаквано силно се открояват националните проблеми, съветското общество е в разрез;
  • Необходимост от провеждане на реформи в политическата, икономическата и правната структура на държавата;.
  • В периода на гласност е дадена свобода на средствата за масова информация, както и на т. нар. неформални организации.

Крючков е категоричен, че отношенията между републиките се усъвършенстват, но няма да се допусне да се наруши единството на съюза (СССР).

Той посочва и проблемите в икономиката, където централният въпрос е този за собствеността, както и организацията и контролът на доходите.

 

Новите задачи пред КГБ

Ген. Крючков изрежда и новите задачи, пред които КГБ е изправен през 1989 г. Първият е съдействието на Комитета за Държавна сигурност на СССР за развитие на гласността в обществото. Вторият е свързан с подготовката на закон за Държавна сигурност. Третият се отнася до преструктурирането на Пето управление в КГБ (за борба срещу дисидентите, б.а.). От борба с идеологическата диверсия то е преориентирано към защита на съветския конституционен строй.

 

Предизвикателството „организирана престъпност”

Крючков обръща внимание на бързо увеличаващата се на територията на СССР организирана престъпност през втората половина на 80-те години. Той споделя мерките, които съветската власт и специалните служби за взели за противодействието на организираната престъпност на национално, републиканско и областно ниво.


Задачите на разузнаването – САЩ и НАТО

И през 1989 г. основна задача на съветското разузнаване е „дълбокото проникване с наличната и нововербувана агентура с цел своевременно разкриване на плановете на САЩ  и съюзниците им от НАТО, както в политическата, така и във военната област”.


Безпокойство от Полша и Унгария

КГБ споделя пред ръководството на българското МВР, че имат безпокойство „от бързо развиващите се негативни процеси в Полша и Унгария”. Двете страни нямали изработена позиция за бъдещо сътрудничество с КГБ по линия на разузнаването, а техните тайни служби са били в „изключително тежко положение.


Недопускане на обединяване на неформалните структури

Председателят на КГБ ген. Владимир Крючков отбелязва, че една от основните задачи на комитетът е да не допусне обединяване на антиконституционна основа на различните неформални структури.

Като друга опасност е посочено разпространението на различни материали на опозиционните структури – вестници, листовки и други материали, които влияят на по-широк кръг граждани.

Третата опасност е видяна от КГБ във възможността от интернационализиране на дейността на опозиционните групи.

В края на информацията министърът на вътрешните работи ген. Георги Танев предлага на базата на опита на КГБ да се обсъди промяна в структурата на Шесто управление на борба с идеологическата диверсия в съответствие с новите насоки на работа на „по-големия брат”.

Министър Танев предлага да се прецени целесъобразността на названието на Шесто управление.


Документът е включен в сборника на комисията по досиетата „Държавна сигурност и края на тоталитаризма”, 2011 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов