|
За първи път: Строго секретният доклад на кабинета Попов от 1991 г. за обследване на Държавна сигурност. Част 1 ПДФ Е-мейл
Документи - МС
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 03 Февруари 2011 01:25

Сайтът Държавна сигурност.com за първи път прави обществено достъпен единствения правителствен документ от промените след 10 ноември 1989 г., свързан с обследване на дейността на бившата Държавна сигурност на кабинета Попов от 1991 г. Целта на публикацията е проста – когато 21 години след краха на комунизма сянката на Държавна сигурност неизменно присъства в българското ежедневие, хората, които се интересуват от истината за ДС да могат да се запознаят  със съдържанието на този единствен по рода си документ.

Върху доклада е поставен гриф за сигурност „СТРОГО СЕКРЕТНО” и „ЗАБРАНЕНО ПРАВЕНЕТО НА КОПИЯ”. По тази причина в качеството си на секретен документ, той се е съхранявал до преди няколко години в секретната секция на Министерския съвет. През 2006 г. той е декласифициран по разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация и секретността му е отпаднала. Същата година е предаден в дирекция „Централен държавен архив” (ЦДА) на тогавашното Главно управление на архивите към Министерския съвет, днес Държавна агенция „Архиви”. Сайтът  Държавна сигурност.com изиска и получи документа оттам по силата на неговата достъпност в ЦДА.

.

 

ИСТОРИЯ НА ДОКУМЕНТА:
След краха на двете правителства на Андрей Луканов (БСП) през 1990 г. на 20 декември същото година е съставен коалиционния кабинет на Димитър Попов.  В него влизат експерти от БСП, СДС и БЗНС. За първи път след 9 септември 1944 г. за министър на вътрешните работи е избрана фигура извън комунистическата партия или нейния наследник БСП – юриста Христо Данов.

Дейността на бившата Държавна сигурност е обект на внимание още в Споразумението между политическите сили и последвалата Декларация на премиера Димитър Попов на 23 януари 1991 г. в  Народното събрание, в която става дума за предприемането на мерки за обследване на ДС. С тези мотиви няколко дни по-късно вицепремиерът Димитър Луджев (СДС) внася на заседание на Министерския съвет предложение за „Създаване на правителствена група за обследване дейността на бившата Държавна сигурност”. То влиза за разглеждане под точка 4 на правителственото заседание на 27 януари 1991 г. Предложението е прието.

Правителствената комисия е в състав: Александър Томов (БСП) – вицепремиер, Димитър Луджев (СДС) – вицепремиер, Христо Данов, независим – министър на вътрешните работи, Пенчо Пенев (БСП) - министър на правосъдието, Мартин Гунев – главен прокурор, Димитър Лозанчев – председател на Върховния съд, Иван Костов (СДС) – министър на финансите и Атанас Папаризов (БСП) – министър на външно-икономическите връзки.

От краткия протокол на заседанието по тази точка става ясно, че Иван Костов сам пожелава да влезе в състава на комисията. По предложение на Александър Томов в комисията е включен допълнително и Атанас Папаризов.

Задачата на комисията е да извърши цялостна проверка на дейността на бившите органи на Държавна сигурност и на свързаните с тях структури с цел разкриване на истината и установяване на престъпления и нарушения на законите в годините на тоталитарно управление.
Самият доклад за обследване на дейността на бившата Държавна сигурност е подготвен от Централна група на МВР, създадена за изпълнение на решението на правителството от 27 януари 1991 г.

Документът е разгледан на заседание на Министерския съвет на 31 октомври 1991 г., седмица преди края на мандата на правителството. Материалът обаче е върнат в поверителната служба на Министерския съвет без произнасяне на правителството. Причината за това е становището на министъра на външно-икономическите връзки Атанас Папаризов. Той е резолирал следната бележка: „Материалът бе върнат на всичките. На заседанието категорично възразих срещу постановките на стр. 109-112, дезангажиращи МВР и особено г-н К. Величков (от 1986 г. началник на новосъздаденото Четвърто управление на ДС – икономическо, б. а.), с транзитната търговия (държавната контрабанда, извършвана при управлението на БКП, б. а.), и прехвърлящи върху МВВ (Министерство на външноикономическите връзки, б. а.) решението , свързано с нея през периода 1985-1989 г. Неправилно е поставен въпросът за функциите на „Кинтекс” (оръжейна фирма, извършваща и операциите по „скрития транзит”, б. а.).

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
1.    Протокол №8 от заседание на Министерския съвет на 27 януари 1991 г.
2.    Извлечение от протокол №8 от заседание на Министерския съвет на 27 януари 1991 г.
3.    Предложение от Димитър Луджев до председателя на Министерския съвет за „Създаване на правителствена комисия за обследване дейността на бившата Държавна сигурност”.
4.    Строго поверително писмо на началника на отдел „Обща канцелария” на Министерския съвет за разпращането на поверителния доклад за обследване дейността на бившите органи на Държавна сигурност и указания за връщането му след приключване в поверителната служба на Министерския съвет.
5.    Строго секретен доклад на Централната група на МВР за изпълнение на решението на Министерския съвет от 27 януари 1991 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА:
Докладът съдържа 127 страници.  Състои се от следните части:
І – Създаване и работа на комисията.

ІІ – Констативна част.
-   Направление разузнаване – Първо главно управление-ДС;
-   Направление контраразузнаване – Второ главно управление-ДС;
-   Направление военно контраразузнаване – Трето управление-ДС;
-   Направление охрана на висши партийни и държавни ръководители – Управление безопасност и охрана (УБО-ДС);
-   Направление борба с идеологическата диверсия и вътрешния тероризъм – Шесто управление-ДС;
-   Направление предварително разследване – Главно следствено управление;
-   Държавна сигурност и т. нар. „възродителен процес”;
-   Дейността на Шести отдел на Шесто управление-ДС;
-   Държавна сигурност и т. нар. „Независими структури”;
-   Държавна сигурност и икономиката;
-   Държавна сигурност, смъртта на Георги Марков и опита за покушение срещу Папа Йоан-Павел ІІ.

ІІІ Някои общи изводи и оценки, произтичащи от дейността на Централната и работните групи по направленията на обследване.

В Част 1  се публикуват протоколите на заседанията на Министерския съвет, предложението за създаването на комисията от Димитър Луджев, както и 35 страници от самия строго секретен доклад  за направленията на Държавна сигурност.

 

 

ЧАСТ 2 "ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И Т. НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС" ОЧАКВАЙТЕ В  ПЕТЪК, 4 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов