|
Секретно: Указ за Държавна сигурност или как Политбюро направи репресивния апарат всесилен ПДФ Е-мейл
Документи - Политбюро
Написано от Христо Христов   
Петък, 13 Септември 2013 11:04

alt

Сайтът desebg.com публикува секретно решение „Б” №4 на Политбюро на ЦК на БКП от 3 април 1974 г., с което утвърждава „Основни положения на Указ за Държавна сигурност”, както и самия указ.

Това е основният документ, по който ДС се ръководи до трансформирането й в нови специални служби през 1990 г. До 1974 г. репресивният апарат на БКП се ръководи по други частични решение на ръководството на партията. Указът от 1974 г. е първият цялостен документ за дейността и ролята на ДС. Той е и първият партиен документ, в който ясно е посочено, че  освен на Политбюро репресивният апарат е подчинен пряко и на Тодор Живков:

„ДС осъществява своята дейност под ръководството и контрола на ЦК на БКП, респективно на Политбюро и първия секретар на ЦК на БКП.”

 В указа е записано, че „министърът на вътрешните работи ръководи непосредствено дейността на ДС и я отчита пред ЦК, респективно пред Политбюро и първия секретар на ЦК”.

Партийните постановки за ролята на ДС също еволюират към поставяне на органите в още по-тясна зависимост от решенията на комунистическата върхушка:

„ДС провежда своята дейност в изпълнение решенията на ЦК на БКП, законите и другите нормативни актове. Дейността на ДС се основава на партийност, социалистическа законност, революционна бдителност, секретност, единоначалие и поддържане на близки връзки с трудещите се.”

Важен момент е строгите партийни ограничения, наложени върху възможността да се работи в системата на ДС. Те са обвързани със задължително членуване в партията или комсомола и подчиненото раболепие към Москва. Точното определение гласи:

„В ДС се приемат български граждани – комунисти и комсомолци, които са безпределно предани и верни на българския народ, на БКП и на дружбата със СССР.”

С документа е узаконена огромната власт на Държавна сигурност. Техническата и агентурно-оперативнивната дейност не е обвързана по никакъв начин с контрол от страна на съдебна инстанция като прокуратура или съд.

Указът дава право ДС да „проверява по секретен и негласен начин сигнали и данни за противодържавна дейност, като при необходимост използва технически и други оперативни средства, пособия, методи, влизане в жилищни домове и помещения на граждани, учреждения, предприятия и организации и извършва огледи, освидетелствания, претърсвания и изземвания”.

Като се има предвид, че дори разказването на политически вицове по това време е считано като сериозна „противодържавна” дейност, лесно може да сe направи извод до какви мащаби се разпростират правомощията, съсредоточени в ръцете на ДС, чрез която Живков си осигурява механизма за тотален контрол в държавата и обществото.

Както и другите важни документи и Указът е консултиран и изработен с помощта на КГБ. В препоръката на завеждащия отдел „Военен” в ЦК ген. Велко Палин, се посочва, че „широко е приложен опитът на Комитета за държавна сигурност при Министерски съвет на СССР”, а в доклада на министър Димитър Стоянов, се подчертава, че указът е съгласуван с КГБ и комитетът няма забележки.

Сайтът desebg.com публикуван и секретния проект за Указ, в който има известни допълнения и различия с „основните положения”, както и позициите на завеждащия Военноадминистративния отдел на ЦК на БКП ген. Велко Палин и министъра на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов.


Документът е включен в сборника на комисията по досиетата „Държавна сигурност – структура и основни документи”, 2010 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов