|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Двоен спад на заявленията за достъп до обществена информация, ръст на отказите ПДФ Е-мейл
Рубрики - Достъп до информация
Написано от Държавна сигурност.com   
Четвъртък, 17 Май 2012 17:28

В предходните две години се забелязва сериозно намаление в броя на подадените в страната заявления за достъп до Закона за обществена информация (ЗДОИ), а в същото време двойно е нараснал броят на отказите за предоставяне на обществена информация.

Това стана ясно от Годишния доклад за състоянието на достъпа до информация, който фондация „Програма достъп до информация” (ПДИ), представи публично днес.

В правителствения отчет за състоянието на администрацията през 2010 г., приет от Министерски съвет и публикуван през лятото на 2011 г., са посочени следните процеси:

Двойно намаление на броя на подадените в страната заявления за достъп до обществена информация – от 24 694 заявления през 2009 г., срещу 10 671 заявления през 2010 г.

През същите тези две отчетени години нараства тенденцията на отказите на достъп до обществена информация. За 2009 г. те са 247, а за 2010 г. – 478, което е ниво от периода 2004-2005 г.

Предстои да се разбере дали това положение се запазва като тенденция, когато правителството обяви доклада за състоянието на администрацията за 2011 г.

Според ПДИ управлението търпи критика за неяснотата около присъединяването на България към Конвенцията за достъп до официалните документи на Съвета на Европа.

От неправителствената организация отчитат присъединяването на правителството към глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”. Миналият месец кабинетът Борисов представи национален план с дългосрочни мерки, които трябва да доведат до по-открито и по-отчетно управление.

От неправителствената организация обаче смятат, че това може да стане при участието на гражданското общество в дебата за правителствените политики.

.

 

Друга препоръка на неправителствената организация е необходимостта да се овласти държавен орган, който пряко да следи и да отговаря за прилагането и изпълнението на ЗДОИ. До 2009 г. за задълженията на държавната администрация по ЗДОИ отговаряше Министерството на държавната администрация, но след закриването отговорността беше прехвърлена към Министерския съвет.

Според ПДИ това е проблемен момент, който води и до положението да липсват санкции за отговорните длъжностни лица, нарушили Закона за достъп до обществена информация.

ПДИ предлагат изменение на законодателството, с което да се разшири приложното поле на административните нарушения и наказания по ЗДОИ, така че да се санкционира и неотговарянето в предписаната от закона форма.

Ръководителят на правния екип на ПДИ адвокат Александър Кашъмов посочи, че за 12 години откакто е приет ЗДОИ няма нито един наказан държавен служител за нарушаването на закона, което най-често се изразява в криенето на информация.

Кашъмов илюстрира проблема с безотговорността на шефа на Агенцията за социално подпомагане, която въпреки че е осъдена от да предостави протокол от дискусия между представители на няколко неправителствени организации и социалния министър в продължение на една година не е изпълнил съдебното решение. За подобно поведение никой в Министерството на труда и социалната политика не е могъл да го задължи.

Централна и местната власти са критикувани от ПДИ за  непубликуването на договорите от обществените поръчки.

През изминалата 2011 г. от фондацията са оказали правна помощ в общо 73 случая. Докладът на неправителствената съдържа подробни данни и статистика за съдебните казуси по ЗДОИ. В него могат да бъдат намерени и оценки на интернет страниците на централно, териториално и общинско равнище във връзка с публикуването на обществена информация. ПДИ представи своя рейтинг на активната прозрачност миналия месец.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов