|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Сметната палата с награда за най-добра институция, предоставяща информация на обществото ПДФ Е-мейл
Рубрики - Достъп до информация
Написано от Христо Христов   
Сряда, 28 Септември 2011 19:02

На Международния ден на правото да знам – 28 септември – фондация „Програма достъп до информация" (ПДИ) връчи за девети пореден път своите награди „Златен ключ”. С тях се отличават граждани, неправителствени организации, журналисти и държавни институции с принос в областта на свободата на информация през изминалата година.

Наградите за 2011 г. бяха връчени в следните категории:

.

 


1.   Категория
Гражданин, най-активно използвал правото си на информация

Награда „Златен ключ”  получи:
Архитект Калина Павлова от Варна – за изключителната гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на Община Варна и строежа на Алея Първа и участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Борбата й за достъп до информация е дългогодишна, а ефектът е от полза за цялата общественост.


С почетна грамота са отличени:
Инж. Георги Сербезов от Пловдив – за активно и последователно търсене на информация от Община Пловдив и Община Смолян, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация.

Емил Илчев от Благоевград – за упорито търсене на информация от Община Благоевград, КАТ, ОД МВР-Благоевград и Областната управа, свързана със "синята зона" в Благоевград, с дейността на общинската фирма "Паркинги и гаражи" и с общинско предприятие -"Биострой". С помощта и на правния екип на ПДИ обжалва постановените откази.

 

2.   Категория
Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Награда „Златен ключ” се присъди на:

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) Варна – за активното използване на Закона за достъп до обществена информация във връзка с прозрачността на усвояването на еврофондовете.

Неправителствената организация изпраща заявления до всички общини в страната по ЗДОИ с искане на информация какви проекти са разработили по 7-те оперативни програми, какви средства са усвоени и как са изхарчени.

В резултат на проучването, организацията  издава брошура с карта на България, на която са отбелязани тези общини, отказващи информация на гражданите, както и онези местни администрации, които я предоставят.


В категорията  не се присъждат грамоти.

 3. Категория
Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

С награда „Златен ключ” е отличен:
Екип на в. „Сега” – вестникът първи публикува информация, че сред дарителите на МВР има разследвани и осъдени лица.

Информацията е получена след подадени заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до Областните дирекции на полицията (ОДП) в цялата страна и в резултат, вестникът публикува серия  статии, свързани с дарителите на МВР.

Публикациите предизвикаха спирането на даренията от частни лица и фирми със заповед на министър Цветанов и обещание за регистър на дарителите, който да е достъпен онлайн от 1 октомври 2011.

Подаваните от екипа на в. „Сега” заявления за достъп до информация са систематични и имат стратегически характер. Журналистите публикуват резултатите и цитират ЗДОИ, което спомага за популяризирането на закона.

 

Почетна грамота получи:
Лора Филева, в. „Дневник” – За публикациите, разкриващи практиката на МВР да получава дарения.

Информацията е получена след заявления по ЗДОИ и обикаляне на ОДП из цялата страна, за да се получи на място.

 


4. Категория
Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Награда ”Златен ключ” се присъди на:
Сметната палата –  за пълното съответствие на Интернет страницата й с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и задълженията за прозрачност на работата на институцията по силата на други закони.

Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности.

С приемането на новия Изборен кодекс Сметната палата създаде, представи пред неправителствени организации и медии и пусна да работи националния Единен регистър по Изборния кодекс.

С навременното стартиране на Единния регистър Сметната палата показва, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.

Почетни грамоти получиха:
Министерство на отбраната – заради осветляването на дейността на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”, Старозагорска област и назначаването на старши експерт по връзки с обществеността към полигона в лицето на Станимира Данева.
Община Попово – за ежемесечните отчети за работата на администрацията, които се излъчват в Интернет страницата на общината и по местната телевизия „Канал 9”. И за съответствието на общинския сайт с изискванията на ЗДОИ.

 

 

5. Категория
Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите

Антинаграда „Златен катинар” се присъжда на:
Община Видин – за дългогодишната практика да се отказва обществена информация на граждани и журналисти, които са принудени да водят съдебни дела. И за необходимостта общински съветници да подават заявления по ЗДОИ, за да получат информация от кмета.
„СРАМОТА” в категорията получава:
Община Ямбол – за постоянната практика да отказва „мълчаливо” обществена информация на граждани, журналисти и на общинските съветници. Последните също водят дела срещу кмета за дължима по закон информация. За липсата на задължителна по закон информация на сайта на общината. За прескачането на обществено обсъждане и липсата на ОВОС при  реализацията на проект за "възстановяване на Градския парк и лесопарк Боровец", по който са изсечени многогодишни дървета.


6. Категория
Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация

Награда „Вързан ключ” се присъжда на:
„Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД за Решение за отказ на информация по заявление на Емил Илчев от Благоевград, който иска от общинската фирма Правилника за дейността на фирмата. В отговор на  заявлението получава решение за отказ на информация, в което се посочва, че действително „Паркинги и гаражи“ е задължен субект по реда на ЗДОИ, но информацията не може да бъде предоставена, тъй като не е обществена.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов