|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
България е далеч от прозрачно управление ПДФ Е-мейл
Рубрики - Достъп до информация
Написано от Христо Христов   
Вторник, 05 Април 2016 20:51

alt
България все още е далеч от прозрачното управление, а практиките, които могат да подобрят това, остават в сферата на пожеланията.

Това констатираха днес от фондация „Програма достъп до информация” (ПДИ) по време на публичното представяне на годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България за 2015 г. (виж целия доклад на страницата на ПДИ – ТУК).

ПДИ от години следи процесите на достъпа на информация в България и активно работи за подобряването на публичната среда, като не само анализира положителните и отрицателните практики, но и консултира, граждани, журналисти и неправителствени организации в съдебните спорове с различни държавни институции, по които са получили отказ за достъп до обществена информация.

Въпреки приетите съществени изменения в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в края на 2015 г. от управляващите неправителствената фондация смята, че един от основните проблеми е липсата на държавен орган, който пряко да отговаря за изпълнението на ЗДОИ от страна на държавната администрация и уеднаквяване на практиките.

Показателно е, че голяма част от институциите, които по закон за задължени да публикуват декларации за конфликт на интереси, на практика не го правят, а от това неизпълнение не произтича нищо.

ПДИ препоръчва държавното управление да направи необходимото за присъединяване на България към Конвенцията за официални документи, а също така преразглеждане на правилата по ЗДОИ от публичните институции с цел съобразяване с наскоро приетите промени и кампания за обучаването на администрацията по отношение на изискванията за публикуване на обществена информация в интернет.

И през 2015 г. най-активни по отношение на търсенето на обществена информация са гражданите (141 души), следвани от НПО (86) журналистите (67), сочи статистиката на ПДИ.

Най-голям е интересът към търсене на информация от централни органи на изпълнителната власт – 117, и към местната власт – 96.

През 2015 г. най-голям остава броят на мълчаливите откази 24 случая. През миналата година правният екип на ПДИ е подготвил общо 60 жалби и писмени защити, като по 54 случаи фондацията е осигурила процесуално представителство пред съдебните органи.

От общо 68 случая, приключени със съдебни решения през миналата година по казуси, свързани с достъпа до обществена информация в 49 от тях съдът се е произнесъл в ползва на търсещите информация и в 19 в ползва на администрацията.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов