|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Нищожна част от администрацията публикува финансова информация ПДФ Е-мейл
Рубрики - Достъп до информация
Написано от Христо Христов   
Сряда, 04 Май 2011 21:01

Един от най-сериозните проблеми на достъпа до обществена информация в България е публикуването на финансови отчети на държавната и общинска администрация.

Тази констатация направи фондация „Програма достъп до информация” (ПДИ) при представянето годишния си доклад за състоянието на достъпа до информация у нас за 2010 г.

97,6 процента от държавните институции не са направили публични договорите за обществени поръчки, а 85 процента – финансови отчети за бюджетите си и тяхното изпълнение. Данните са получени от изследване на 495 интернет страници на държавната и общинска администрация от ПДИ.

Според експертите е необходима промяна в Закона за обществените поръчки, която да задължи изпълнителната власт да публикува освен информация за обявяваните от нея конкурси и детайлите от сключените след това договори.

„Въпросът е дали българските институции имат волята да бъдат прозрачни към гражданите”, посочи изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева.

. Проучването показва още, че 40 процента от сайтовете на администрацията са изпълнили законовите изисквания за създаване на сектор за достъп до обществена информация. Когато обаче се отварят тези секции в интернет страниците на институциите само 20 процента от тях отговарят на закона.

По думите на ръководителя на правния отдел на ПДИ Александър Кашъмов много служители в администрацията гледат на заявленията за достъп до информация като на жалби или искови молби.

В повечето институции заявленията по ЗДОИ се обработват от ведомствени юристи, които често измислят различни правни оправдания, за да не предоставят информация, като преобладаващи са случаите на мълчалив отказ. За 2010 г. съдилищата в страната са разгледали общо 328 дела за достъп до информация.

От ПДИ посочиха като един от най-фрапиращи случаите с отказа на информация за енергийния сектор. Такива са отказите на Административния съд в столицата за предоставяне на информация за икономическата обосновка на проекта "АЕЦ Белене", тъй като Националната електрическа компания (НЕК) работи в обществен интерес, но не била собственост на държавата собственост, а на Българския енергиен холдинг (БЕХ). В друго свое решение магистратите се мотивирали, че БЕХ е държавна компания, но не работи в обществен интерес и затова ЗДОИ не бил приложим.

Друг проблем е неизпълненият ангажимент на управляващите да се ратифицира Конвенцията за достъп до информация на Съвета на Европа. Подобно обещание беше направено миналата година от председателят на Народното събрание Цецка Цачева.

С оглед на цялата проблематика за достъпа до обществена информация в България неправителствената организация е направила следните предложения:

 

  • Да се овласти ясно определен орган да отговаря за наблюдението и координирането на дейността по изпълнението на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) включително онлайн публикуването;
  • Да се определят отговорни длъжностни лица за установяването и санкционирането на нарушенията на ЗДОИ, така че да те да не съвпадат и да не са в зависимост от лицата, които подлежат на санкциониране;
  • Да се разшири приложното поле на административните нарушения и наказания по ЗДОИ, така че да се санкционира и неотговарянето в предписаната от закона форма;
  • Инспекторатите да поемат функциите си по проверки и контрол върху изпълнението на ЗДОИ и по предлагане налагането на съответни дисциплинарни наказания;
  • Да започнат да се налагат санкции на служители, които не изпълняват разпоредбите на ЗДОИ;
  • Изпълнението на задълженията на активно публикуване онлайн да бъдат приоритетни;
  • Да се уеднаквят вътрешните правила за работа по ЗДОИ;
  • Да се обърне специално внимание на прозрачността на договорите на органите на власт;
  • Да бъде преразгледана Заповед № 10 на Министъра на Финансите от 2001 относно  нормативите за разходите при предоставяне на информация;
  • Подпомагането на заявителите да стане норма на поведение на служителите отговарящи по ЗДОИ.

 

Целият годишен доклад за достъпа до информация може да бъде намерен на интернет страницата на ПДИ (http://www.aip-bg.org) или да бъде изтеглен оттук.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов