|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Адекватни промени в достъпа до информация ще гарантират по-голяма прозрачност на управлението ПДФ Е-мейл
Рубрики - Достъп до информация
Написано от Христо Христов   
Вторник, 03 Юни 2014 20:55

alt
Какви промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) са наложителни, за да може изпълнителната и местната власти, както и държавната и общинска администрации да станат по-прозрачни. Такава обществена дискусия откри днес в София фондация „Програма достъп до информация” (ПДИ).

Неправителствената организация повече от 15 години утвърждава правото на гражданите да изискат и получават информация, а също така успешно работи за налагането на европейски и световни стандарти за достъп до обществена информация в България, които гарантират прозрачност на управлението. Сайтът desebg.com поддържа специална рубрика „Достъп до информация” и информира своите читатели за по-важните процеси в тази област.

Първата част от дискусията се проведе с журналисти от различни медии, активно използващи ЗДОИ. „България е член на инициативата „Партньорство за открито управление”,  а първият й оперативен план предвижда приемането на нови адекватни промени в законодателството”, обясни инициираното на обществената дискусия Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

На второ място актуализирането на законодателството се налага от промените в Европейската директива за повторно използване на информация от обществения сектор през 2013 г., към които страната трябва да възприеме.

От няколко години ПДИ констатира и информира обществото за редица нерешени проблеми, които спъват или ограничават достъпа до обществена информация. Такива са занижения темп на активно публикуване на обществена информация, проблемни „вратички” в ЗДОИ при търсенето и предоставянето на информация по електронен път, ограничаването на правото на информация от административни органи, криейки се зад личните данни и др.

Не на последно място по значение бе дискутирана необходимостта от налагане на санкции за неизпълнение на разпоредби от ЗДОИ от страна на държавната и общинска администрации.

Обсъдена бе и идеята да се въведе информационен комисар, както това е направено в отделни страни в Европа.

Коментирани бяха проблеми при задължителни за публикуване списъци с декласифицирани (разсекретени) документи, изискване, което се спазва единствено от Министерството на финансите и две малки общини в цялата страна.

От своя страна журналистите споделиха своя опит и изложиха различни казуси, при които властта се стреми да заобиколи закона, само и само да не предостави изисканата обществена информация.

Дискусията ще продължи със срещи на експертите и юристите на ПДИ с представителите на държавната и общинската администрации и други органи на властта, а след обобщаването на изводите неправителствената организация ще предостави предложенията си за промени в ЗДОИ на изпълнителната власт.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов