|
Евтим Костадинов: За първи път парламентът оценява по свършена работа, а не по партиен цвят ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Петък, 18 Май 2012 13:16
Share

В четвъртък, 17 май 2012 г., Народното събрание избра нов състав на комисията по досиетата за втори 5-годишен мандат.

Досегашният й председател Евтим Костадинов беше преизбран, получавайки високо политическо доверие от второ политическо мнозинство, различно от онова, което го издигна през 2006 г.

От ГЕРБ аргументираха този избор с факта, че комисията по досиетата е работила обективно, без да се политизира или да се подлагат на съмнение нейните решения.

Минути след избора в парламента Евтим Костадинов отговори на въпросите на сайта desebg.com.


Г-н Костадинов, какво означава за вас преизбирането ви като председател на комисията по досиетата? При първия мандат бяхте излъчен от една политическа сила – БСП, а за втория мандат получихте доверие от ГЕРБ, която ви номинира.

- Първо, бих желал да благодаря на политическа партия ГЕРБ и на нейната парламентарна група за това, че за първи път в парламента от дълго време насам управляващи номинират и избират хора, издигнати при друго мнозинство, но хора, които са оценени не по партийната им принадлежност, а за свършената от тях работа. Доживяхме да видим подобно политическо поведение на приемственост, което не е често срещано явление в политическия живот.

Изборът ми за председател на комисията по досиета за втори мандат възприемам като израз на висока оценка за целия колектив от предния мандат на комисията. Много усилия хвърлихме в периода 2007-2012 г. и резултатът от тях е гласуваното доверие от страна на Народното събрание за втори мандат.

Номинирането на трима души от предишния състав от страна на ГЕРБ, а именно Екатерина Бончева, Орхан Исмаилов и мен, е отговорът и оценката за постигнатите резултати.

 

Всъщност четирима души от първия състав бяхте избрани за втори мандат.

- Да, колегата Апостол Димитров също беше избран. Бих желал да посоча още една статистика – в комисията вече има увеличение на присъствието на нежния пол – от две дами в първия състав, сега са три. Възприемам това като пример за един демократичен подход и равнопоставеност.

.

 

Какви ще бъдат приоритетите на комисията през втория й мандат?

- Най-напред комисията трябва да приеме някои промени в правилата си на работа. Предстои и промяна на вътрешния правилник на комисията. Ще предложа създаване на нова дирекция в комисията, която да развие научноизследователската дейност. А също така и публичната дейност на комисията. Бих желал още от сега да започнем работа по подготовката на условията в края на втория мандат комисията да прерасне в Институт за национална памет. Това ще бъде един от основните приоритети в дейността ни. Надявам се, че и останалите членове на комисията ще подкрепят тази визия.

Разбира се, ще продължим процеса на проверки за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА и огласяване на резултатите от тях. Предстои ни доста работа в тази посока. Списъците за проверка на лицата, заемащи публична длъжност и на лицата, извършващи публична дейност съвсем не са изчерпани.

Третата насока е да довършим приемането на архивните документи на ДС и разузнавателните служби на БНА в Централизирания архив в Банкя.

 

Преди избора за втори мандат на комисията, бяхте атакуван по линия на една интрига с Европейската платформа за памет и съвест, но вие запазихте мълчание. И по време на дебата в парламента преди избора от СДС изложиха тезата, че едва ли не с вашия избор комисията ще бъде изолирана от европейските структури. Бихте ли разяснили, че точно комисията по досиетата е активен участник в системата на сродните й организации.

- За онези, които не желаят да са обективни или са зле информирани ще посоча, че комисията е основател и пълноправен член на Европейската мрежа на институциите, натоварени с разкриването на архивите на тоталитарните комунистически служби. В периода юли 2011 г. – февруари 2012 г. ние председателствахме Европейската мрежа и бяхме домакини на международна конференция с участие на колегите от другите европейски страни, в които функционират сродни институции. Това е истинското място на комисията - в Европейската мрежа. От тази гледна точка ние не само не може да изолираме България от общоевропейските процеси, свързани с разкриването на досиетата, но активно участваме в развитието им.

Читателите на сайт desebg.com най-добре знаят истинските мотиви на хората, които направиха опит да атакуват комисията, използвайки Европейската платформа за памет и съвет, една неправителствена организация, която тепърва й предстои да се утвърждава с реална дейност.

Този опит, беше иницииран от хора, които според мен са преследвали лични цели, за съжаление без да критикуват комисията аргументирано, а разчитайки на някаква интрига. Убеден съм, че това по никакъв начин няма да се отрази на комисията в международен план.

 

Всъщност ако не се лъжа, вие сте един от малкото председатели на подобни държавни органи и в другите европейски страни, който сте избран за втори мандат, като изключим председателите на комисията за архивите на ЩАЗИ в Германия.

- Това е точно така. Считам, че управляващите от ГЕРБ използваха един много разумен подход и заложиха на приемствеността, на възможността едно ядро от предишния състав, натрупало опит, да продължи работата без сътресения и с необходимото темпо. Възприемам направения избор от парламента като една важна крачка и гаранция в тази посока.

 

Какво според вас не можаха да преглътнат онези, които се опитаха са уязвят комисията, след като в продължение на пет години тя си изпълняваше своята дейност по закон? Вие споменахте в началото, че рядко сме свидетели през годините на това хората да бъдат оценявани по свършеното, а не по политическите си виждания.

- През последните 5 години се правеха различни опити процесът на отваряне на досиетата да бъде блокиран и се използваха всякакви подходи. Като се започне от търсене на възможности да бъде сезиран Конституционния съд за закона за досиетата до опити да се провокират скандали срещу комисията или срещу нейни представители. Всички опити бяха неуспешни и високата парламентарната подкрепа, която получихме за втория мандат, е показателна за истинската оценка, която ни се дава.

 

Нуждае ли се законът на досиетата от промени? В отчета си през февруари тази година вие изложихте няколко основни точки. Как мислите да ги реализирате?

- Ние ще продължим да настояваме за приемането им. Знаете обаче, че комисията няма право на законодателна инициатива, но ще търсим начини тези предложения да влязат в парламента. Особено съм доволен, че Народното събрание много бързо реагира с поправката за кредитните милионери, която ще ни позволи да обявим сътрудниците сред тях. Очаквам поправката да бъде приета в скоро време и на второ четене.

 

В интервю за сайта desebg.com по повод на 4-годишнината на комисията вие заявихте, че процесът по отваряне на досиетата е необратим. Имахте ли някакви съмнения през последните месеци, че може да бъдете опроверган, особено след атаката на закона в Конституционния съд по казуса Стоян Сталев?

- Не, не съм имал съмнения. Не само през последните месеци, но и през целия мандат се опитваха или да забавят темпото, което комисията наложи като практика, или да се попречи на отварянето на архивите като цел и задача на комисията. Но нито един от тези опити не успя, включително и делото в Конституционния съд. Неговото единодушно решение гарантира започналия в края на 2006 г. процес за разкриване на сътрудниците на ДС и разузнавателните служби на БНА с приетия тогава закон за досиетата и потвърди стриктното му спазване от страна на комисията.

 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed
https://www.Autodoc.BG
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов