|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Вижте комунистическите агенти в юридическите лица с преференциални депозити в КТБ ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 13 Февруари 2018 18:22
Share

alt

Комисията по досиетата обяви сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ключови позиции в юридическите лица, на които са предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка (КТБ) условия, прилагани към вложителите ѝ, за период от две години преди датата на неплатежоспособността (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките).

Агентите от тоталитарното управление на БКП заемат ръководни постове в известни оръжейни фирми, в охранителни фирми, здравни заведения, дружества и холдинги от енергийния сектор, строителни фирми и др.

Проверката е обхванала 575 лица във въпросните юридически лица, ползвали депозити в КТБ с преференциални лихви.

От тях с принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са общо 41 лица (решение №2-1208 от 13 февруари 2018 г.).

Сред тях има както нещатни сътрудници, така и щатни служители в комунистическите служби.

Обявените сътрудници са:

 • Александър Емилов Юлиянов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД;
 • Александър Миронов Елинов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "АРДАСТРОЙ" ООД;
 • Ара Гарабед Капрелян, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ - МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД;
 • Божан Стефанов Стоянов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД;
 • Божидар Василев Данев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР" АД;
 • Борислав Живков Георгиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ" АД;
 • Борислав Сарандев Сарандев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "К КЕПИТАЛ" АД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "Г И М КОНСУЛТ" АД;
 • Ботьо Томов Велинов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БУЛГАРГАЗ" ЕАД;
 • Васко Борисов Балабанов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "3 СОТ" ЕАД;
 • Венцислав Иванов Драганов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТЕМА" ООД;
 • Владимир Атанасов Буюклиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ЦЕЛУМ БЪЛГАРИЯ" АД;
 • Владимир Борисов Пилософ, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД;
 • Владимир Георгиев Андреев, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – „ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД;
 • Георги Цветанов Цветанов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "КИНТЕКС" ЕАД;
 • Емил Венелинов Нечев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ИНТЕРИМПЕКС" ООД;
 • Емил Петков Делирадев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "РУДМЕТАЛ" АД;
 • Иван Динев Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "Е.МИРОЛИО" ЕАД;
 • Иван Драгов Георгиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ПАН ЮРОПИЪН ИСТЕЙТС" ЕАД;
 • Иван Костов Симеонов, управител и едноличен собственик на  търговско дружество  по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ИНТЕРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • Илко Димитров Желязков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 (9 и 10)" ЕАД;
 • Костадин Георгиев Маринов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ИНТЕРИМПЕКС" ООД;
 • Красимир Пъшанов Пъшев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
 • Любомир Атанасов Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД;
 • Людмил Георгиев Бояджиев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД;
 • Николай Ангелов Боршуков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА" ЕАД;
 • Николай Костадинов Вълев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;
 • Николай Михайлов Андреев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ" ЕАД;
 • Николай Спасов Николов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС – РУСЕ" ЕАД;
 • Николай Христов Скарлатов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ" АДСИЦ;
 • Пенчо Ангелов Илиев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ДАТЕКС" ООД;
 • Петко Танев Димитров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРО-ФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД;
 • Петко Танев Димитров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРО-ФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС" АД;
 • Петър Атанасов Манджуков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "МАНДЖУКОВ" ЕАД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ" АД;
 • Петър Нейчев Нейчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД;
 • Румен Александров Попов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТРЕМОНД" АД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "КАПО ГРЕЙН" АД;
 • Румен Георгиев Денчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "РУДМЕТАЛ" АД;
 • Тодор Николов Николов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР" АД;
 • Тончо Атанасов Тончев, едноличен собственик и управител на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ТРЕЙДКОНСУЛТ ИНВЕСТ" ЕООД;
 • Хараламби Борисов Анчев, член на контролен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "АУГУСТА-91" АД;
 • Христо Стоянов Стоянов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "ЛОМИНИ" ООД;
 • Христофор Ефтимов Христов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД.

Това е четвъртото решение на Комисията по осветяване на агентите, свързани финансово с фалиралата по време на управлението на БСП и ДСП с кабинета Орешарски (2013-2014).

Комисията вече обяви агентите сред физическите лица, ползвали преференциални депозити в КТБ, сред физическите лица, ползвали преференциални кредити, както и сътрудниците на ръководни постове в юридическите лица, ползвали преференциално кредити. 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
https://www.Autodoc.BG
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов