|

S5 Box

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Орхан Исмаилов: Атаките срещу закона за досиетата винаги предшестват обявяването на сътрудници на ДС на ключови позиции в държавата ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Христо Христов   
Вторник, 14 Февруари 2012 13:55
Share

Сайтът Държавна сигурност.com предлага интервю със зам.-председателя на комисията по досиетата д-р Орхан Исмаилов. Поводът е издаването на последните два документални сборника на комисията, на чиито съставителски екипи той е ръководител. Той отговаря и на въпроси, свързани с атаката на закона за досиетата пред Конституционния съд.

 

Г-н Исмаилов, поканата ми за интервю беше отправена по повод издаването на последните два сборника на комисията, но първо искам да ви попитам изненадан ли сте от атаката срещу закона пред КС толкова години, след като законът показа, че е работещ?

- Ние живеем в правова държава и Конституционният съд е единственият легитимен орган, който може да се произнася за противоречащи на Конституцията закони или текстове от тях. Като говорим за конкретното сезиране на КС по конкретен текст от действащия закон за досиетата трябва да припомним, че това не е първият опит, в който подобни казуси са отнесени до КС. През 1997 г. Конституционният също е сезиран и се е произнесъл по тогавашния закон за досиетата. През 1997 г. сезирането на КС става веднага, след като законът е гласуван от парламента. В нашия случай сезирането идва пет години, след като законът действа. Съществува и една утвърдена от Върховния административен съд (ВАС) съдебна практика по делата на жалбоподатели срещу решения на комисията по досиетата за обявяване на принадлежност към Държавна сигурност.

.

Бих обърнал внимание, че не може да се прави паралел между закона за досиетата от 1997 г. и действащия закон от 2006 г. Сегашният закон беше приет от 40-то Народно събрание с гласовете на всички парламентарно представени партии, тоест беше постигнат политически консенсус как трябва да се реши един проблем съпътствал прехода през всичките години след промените.

С приемането му законодателят е преценил, че предлаганата правна уредба дава по-добър принципен начин за отварянето на досиетата и огласяването на сътрудниците на ДС. В закона е отчетено, че твърде много документи са били унищожени от архива на ДС и през годините на прехода е създадена реална среда за политически рекет особено в периоди на избори или при други важни назначения в държавата.

Друго разрешение на уредбата би означавало обслужването на конюнктурни интереси, които имат за цел да не бъде оповестена цялата информация в архивите. Именно фактът, че картотеките, регистрационните дневници, самите протоколи за унищожаване на дела на секретни сътрудници са съхранени и не са унищожени изключително много допринася за осветляването пред обществото на сътрудниците на ДС.

Тези документи са съставени от длъжностни лица в ДС по строго определен ред, която не допуска случайности. По силата на оперативния отчет на ДС картоните за регистрация на секретни  сътрудници, регистрите за вписване, докладите за вербовка и протоколите за унищожаване на дела на сътрудници означава, че това са официално удостоверяващи принадлежността документи.

Тези архивни материали съдържат единна и непротиворечива информация и всеки един от тях показва принадлежност на съответно лице към Държавна сигурност.

Не искам да съм многословен, но ние в комисията считаме, че тези разпоредби в закона, които изпълняваме от пет години, съответстват на основното законово изискване за обявяване на принадлежност. Крайно неудачно е в края на 5-годишния мандат на комисията някой да се сети да сезира КС. Ние не споделяме виждането на вносителите за установяване на противоречие на оспорената законова норма с чл. 56 и 57 от Конституцията. Комисията е конституирана като страна по делото и сме изпратили становище до уважавания от нас КС.

 

Намирате ли връзка между атаката срещу закона в КС и предстоящото обявяване сътрудниците на ДС сред кредитните милионери, в банковото дело, а също така и в редица други субекти, свързани с икономиката и частния бизнес? Предходната комисия с председател Методи Андреев беше закрита точно преди да обяви агентите сред кредитните милионери.

- Не мога да кажа дали това е случайно или не, но историята показва, че когато се стигне до обявяването на сътрудници в ключови сектори винаги започва сагата със съпротивата срещу огласяването на сътрудниците на ДС и с търсене на начини този процес да бъде спрян, включително и със сезиране на КС. Пак ще повторя, че ние сме правова държава, но не е резонно това да се прави 5 години след приемането на закона за досиетата. Ако той е съдържал някакви противоконституционни текстове би трябвало това да се установи още след приемането на закона. Такава е практиката.

 

Прави впечатление и факта, че във ВАС има утвърдена практика за решаването на дела от лица, обявени от комисията и приключили над 40 дела в полза на закона и комисията.

- Съдебната система е независима и въпрос на ВАС е каква практика е утвърдил и как след пет години тя изведнъж се променя. За сведение на обществото и органите, които имат отношение по този въпрос мога да отбележа, че в определението на състава на ВАС, сезирал КС, има некоректност в твърдението, че жалбоподателите постоянно се позовавали на решението на КС от 1997 г. по вече отменен закон за досиетата. Става въпрос само за 5 дела при условие, че в практиката си ВАС има общо 41 подобни дела, приключили с окончателни съдебни решения в полза на комисията. Освен това мотивите на тези съдебни решения са идентични, включително и по дело, което съдебният състав, сезирал КС преди  случая на Стоян Сталев, който е използван като повод за отнасянето на въпроса до Конституционния съд.

 

През последната година вие участвахте в реализирането на нови два изследователски проекта – документалните сборници „Държавна сигурност – политическа полиция” и най-новото издание „Държавна сигурност и образованието”. Какво ви мотивира за това активно участие в изследователската дейност на комисията?

- Мотивацията е големият интерес към архивите на Държавна сигурност, защото чрез издаването на поредицата от документални сборници от комисията се дава възможност истината от миналото по-лесно да достигне до обществото. Това е и част дейността на комисията – да издава документални сборници с образователно-информационна цел. За нас е особено важно обществото да получи по-реална представа и по-голяма яснота за дейността на Държавна сигурност.

 

Защо е важно обществото да знае как Държавна сигурност е преследвала гражданите по политически причини, тема развита в първия сборник за политическата полиция по време на комунизма?

- Това е необходимо, защото въпреки, че темата за ДС е присъствала винаги в обществения дебат след промените затворените до преди няколко години архиви не са позволявали по-сериозен прочит. Днес архивите са отворени и ние можем да ги проучваме по-систематизирано. Идеята на сборника „Държавна сигурност – политическа полиция” беше да представим пред обществото факта, че през всичките години в периода 1944-1989 г. в ДС са съществували специални структури, които са се занимавали с преследване по политически признак.
Обществото трябва да знае за политическите репресии през този период и за дейността и структурите на ДС, които са ги извършвали. Шесто управление за борба с идеологическата диверсия е последната структура, но преди нея е имало други, които са малко известни на широката общественост.

 

От кои документи бяхте впечатлен?

- Много са. Трудно е човек да каже ето този и този документ. Колкото повече човек чете тези документи, толкова повече разбира, колко малко знае за системата. Много са документите, които са ме впечатлили. От тях все пак бих отличил онези, от които се вижда как оперативните работници от ДС, които не са успели да разобличат „врага” са обвинявани, че не се справят и не могат да изпълнят задачите на комунистическата партия. Или как с годините в отчетите на ДС се отбелязва намаляването на „буржоазната” интелигенция и как е създадена социалистическа интелигенция.

 

В един от публикуваните документи на Шесто управление от началото на 80-те години то се хвали, че в Светия синод има 8 агенти. През януари 2011г. комисията обяви 11 сътрудници, което показва, че издигането на агенти във висшия клир е продължило и след това. Как си обяснявате превземането на изповеданията в България от ДС. Тук имам предвид  не само православното изповедание, но и останалите, за някои от които комисията също обяви данни?

- Държавна сигурност е проникнала в тъканта на цялото общество, ако мога така да се изразя. Изповеданията не са изключение. Напротив архивите разкриват, че там се е обръщало много сериозно внимание. Стремежът за тотален контрол обяснява и наличието на толкова много агенти в ръководствата на различните изповедания.

 

Как се стигна до идеята за последния сборник, посветен на образованието?

При едно обсъждане с историци от Софийския университет „Св. Климент Охридски” разсъждавахме върху това, че ще е много важно и интересно да се види в архивите какво е било влиянието на ДС в образованието. Така пристъпихме към реализирането на този проект.

 

Как бихте систематизирали влиянието на ДС върху младите хора и контролирането им през годините на комунизма?

- Трябва да отбележим, че хората в образователната сфера, в научните среди са будната част от обществото. Хора, които по една или друга причина са имали дълбок разрез с идеологията, налаганата от партията през тези години. Това е и причината чрез ДС тези общности да бъдат подлагани на непрекъснат контрол.

В началото целта е била изграждането на агентурна мрежа, както в университетите, така и в средните училища. Документите разкриват, че ДС се е интересувала от позициите на учениците и студентите, от това какво говорят, какви въпроси обсъждат. Има много доказателства за отрицателното отношение на младото поколение към т. нар. народна власт.

След това стремежът на ДС е да ограничи влиянието на ценностите на Запада върху светогледа на младите хора в България. Следи се каква литература четат, каква музика слушат, влияят ли се от различни културни тенденции, характерни за западното общество и т. н. Това в документите на ДС е оформено като „западното влияние” върху младежта.

От другата страна е насаждането на единствено правилната за Източния блок марксистко-ленинска идеология. ДС е следяла и как се възприема партийната идеология и се е намесвала, там където процесът е срещал съпротива в хора, които не са били особено податливи. В последните години на комунизма тенденцията е да се следят отделни групи, формирани на различен принцип. Да не забравяме, че още през 60-те години интересът на ДС към чуждестранните студенти е особено голям. По тях през следващите десетилетия се работи много активно с цел разработването им и придобиването на агентура.

 

За да публикувате коментари, трябва да сте логнат в сайта с избраните от вас потребителско име и парола

FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
https://www.Autodoc.BG
Програма достъп до информация
Декомунизация
Христо Христов